Planujesz wideokonferencję? Oto pięć naszych najważniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

Wideokonferencje stały się znacznie bardziej powszechne w stanie globalnej pandemii Covid-19. Bardzo duża liczba firm prowadzi na co dzień rozmowy wideo, zarówno wśród pracowników zdalnych, jak i między przedstawicielami firm a obecnymi i potencjalnymi klientami. Przy tak gwałtownym wzroście liczby wideokonferencji ważniejsze niż kiedykolwiek jest konfigurowanie i prowadzenie rozmów w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

W tym artykule znajdziesz pięć najważniejszych wskazówek, jak zachować maksymalne bezpieczeństwo podczas następnych wideokonferencji.

Skonfiguruj połączenie tak, aby zezwalać tylko na zaproszonych uczestników

Otwarte, publiczne rozmowy są wygodne do organizowania seminariów i publicznych rozmów przez Internet, ale wszystko, co jest związane z pracą, zwłaszcza gdy ważne lub poufne informacje o firmie są udostępniane lub omawiane, powinno być prowadzone jako prywatne połączenie wideo, przyjmując tylko ręcznie zaproszonych gości .

Skonfiguruj połączenie tak, aby wymagało podania hasła

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie połączenia tak, aby nie było zaproszonych uczestników. Powinieneś także upewnić się, że zawsze masz hasło do wszystkich połączeń wideokonferencyjnych. Może się to wydawać niepotrzebnym krokiem, biorąc pod uwagę, że pomieszczenie już nie jest otwarte dla nikogo, ale jest to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, którą można łatwo zastosować.

Upewnij się, że uprawnienia użytkownika są poprawnie skonfigurowane

Podczas konfigurowania połączenia upewnij się, że odpowiednie osoby mają uprawnienia do udostępniania treści. Uprawnienia do udostępniania ekranu lub plików będą prawdopodobnie wymagane tylko dla kilku uczestników rozmowy. Upewnij się, że pozostali nie mogą udostępniać swoich ekranów ani innych treści, ponieważ tego rodzaju rzeczy mogą zakłócać przepływ i tempo spotkania, nawet bez uwzględniania udostępniania potencjalnie złośliwych plików.

Niech goście pojawią się z pełnymi nazwiskami i mają włączony aparat

Może się to wydawać środkiem bardziej ukierunkowanym na upewnienie się, że wszyscy zwracają uwagę. Jednak podanie imion i nazwisk oraz włączenie wszystkich kamer oznacza również, że w rozmowie nie będzie żadnych potencjalnych złych aktorów podszywających się pod personel lub kontakty. Nazwy, których nie rozpoznajesz i których nie spodziewasz się w swoim połączeniu, powinny zostać natychmiast usunięte z pokoju, ponieważ nie możesz być pewien, kto jest na drugim końcu tego połączenia.

Używaj oprogramowania do wideokonferencji, które zapewnia odpowiednią prywatność i bezpieczeństwo

Upewnij się, że wybierasz aplikację, która oferuje wszystkie wyżej wymienione funkcje. Możliwość blokowania pokoi i poczekalni za pomocą hasła i zezwalania tylko określonym osobom na nadawanie ich ekranu lub udostępnianie plików to podstawowe funkcje, które powinieneś mieć w kliencie i platformie, z której korzystasz.

October 27, 2020

Zostaw odpowiedź