Jak naprawić błąd Potrzebne dodatkowe uwierzytelnienie Xbox One

Kilku graczy Xbox One skarżyło się, że ich konsola Xbox One losowo wyświetla błąd „Wymagane dodatkowe uwierzytelnienie” przy każdej próbie podłączenia konsoli do domowej sieci internetowej. Większość z tych graczy twierdzi, że problem zaczął pojawiać się sam, bez żadnych zmian w ich sieciach domowych.

Jak naprawić błąd Wymagane dodatkowe uwierzytelnienie

Jeśli jesteś jedną z osób, które mają ten problem, pierwszą próbą jego rozwiązania powinno być wyczyszczenie aktualnie zapisanego alternatywnego adresu MAC na konsoli Xbox One i sprawdzenie, czy to pozwoli ci połączyć się z Internetem. Jeśli zmiana adresu MAC nie pomoże, powinieneś również spróbować użyć adresu fizycznego komputera jako dedykowanego adresu MAC na konsoli Xbox.

Inną przyczyną błędu Wymaganego dodatkowego uwierzytelnienia może być router, jeśli wcześniej włączono blok na poziomie sieci. Jeśli to prawda, musisz zalogować się do ustawień routera i wyłączyć kontrolę dostępu lub usunąć konsolę Xbox z listy zablokowanych urządzeń.

Jeśli przyczyną błędu jest problem lokalny, możesz sprawić, że system Xbox One wyczyści dane tymczasowe, wymuszając przerwanie podczas połączenia testowego lub wykonując procedurę wyłączania zasilania.

A jeśli nic więcej nie działa, możesz skontaktować się z usługodawcą internetowym i sprawdzić, czy istnieje jakiś powód, aby ograniczyć sieć.

Jak wyczyścić adres MAC

Zacznij od zrobienia tego, co radzi Microsoft, jeśli pojawi się błąd Wymagane dodatkowe uwierzytelnienie, czyli wyczyszczenie alternatywnego adresu MAC. Ta metoda pomogła wielu graczom Xbox rozwiązać ten problem.

Ta funkcja została zaprojektowana dla hoteli i sieci ograniczonych. Z tego powodu może to powodować inne problemy, w tym błąd, o którym mówimy w tym artykule, w sieci domowej.

 1. Możesz rozpocząć rozwiązywanie problemu, uzyskując dostęp do Ustawień sieciowych na konsoli i usuwając alternatywny adres MAC. Oto jak:
 2. Uzyskaj dostęp do pionowego menu po prawej stronie z głównego menu Xbox One i przejdź do Ustawień.
 3. Przejdź do karty Sieć z menu pionowego, a następnie przejdź do podmenu Ustawienia sieci z panelu po prawej stronie.
 4. Stamtąd można uzyskać dostęp do menu Ustawienia zaawansowane , a następnie otworzyć podmenu Alternatywny adres MAC.
 5. Następnie wybierz Alternatywne przewodowe MAC / Alternatywne bezprzewodowe MAC i naciśnij Wyczyść, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wszystkie aktualnie przechowywane Alternatywne adresy MAC.
 6. Zresetuj konsolę i sprawdź, czy po zakończeniu kolejnej sekwencji uruchamiania nadal pojawia się błąd Wymagane dodatkowe uwierzytelnienie.

Jeśli ta poprawka nie zadziałała, sprawdź następną opcję poniżej.

Użyj adresu fizycznego komputera

Możesz rozwiązać ten problem, jeśli sieć domowa ma pewne ograniczenia, używając funkcji alternatywnego adresu MAC w konsoli, aby zmienić domyślny adres MAC na fizyczny adres komputera.

Uwaga: działa tylko z połączeniami bezprzewodowymi.

Aby to zrobić, najpierw musisz użyć komputera podłączonego do tej samej sieci co Xbox One, aby znaleźć jego fizyczny adres, a następnie skopiować go na konsolę Xbox. Oto jak to zrobić:

 1. Najpierw naciśnij klawisz Windows + R na komputerze podłączonym do tej samej sieci co konsola Xbox One, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Następnie wpisz „cmd” w polu i naciśnij Ctrl + Shift + Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień . Uwaga: Po wyświetleniu monitu Kontrola konta użytkownika (UAC) kliknij przycisk Tak, aby przyznać administratorowi dostęp do okna CMD.
 3. W oknie CMD wprowadź następującą komendę: „ipconfig / all” i naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać przegląd bieżącej konfiguracji adresu IP.
 4. Przewiń w dół do sieci współdzielonej przez konsolę Xbox i komputer i skopiuj adres fizyczny, aby wkleić go na konsoli Xbox i użyć go jako adresu MAC na konsoli.
 5. Następnie przejdź do konsoli i naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, aby wyświetlić menu przewodnika. Stamtąd przejdź do menu Ustawienia .
 6. Następnie przejdź do Ustawienia sieci na karcie Sieć i wybierz Ręcznie w Alternatywny bezprzewodowy adres MAC.
 7. Wklej adres fizyczny, który wcześniej skopiowałeś.
 8. Zapisz bieżącą konfigurację i uruchom ponownie konsolę i sprawdź, czy problem nie ustąpi.

Jeśli tak, wypróbuj następną opcję.

Odblokuj konsolę Xbox w ustawieniach routera

Błąd może pojawić się, jeśli wcześniej zablokowałeś konsolę Xbox dostęp do sieci na poziomie routera. Zazwyczaj robią to rodzice, aby ograniczyć czas dzieci na konsoli Xbox.

Oto jak odblokować Xbox One:

 1. Użyj komputera, aby otworzyć preferowaną przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP routera w pasku adresu i naciśnij Enter. Jeśli nie znasz adresu IP routera, możesz sprawdzić spód routera. Zazwyczaj jest tam wymieniony. Zwykle adres IP to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1.
 2. Po wejściu do menu logowania wprowadź dane logowania, aby uzyskać dostęp do ustawień routera. Nazwa użytkownika i hasło to zazwyczaj „Administrator” . Jeśli nie dotyczą one routera, sprawdź w Internecie, czy istnieją domyślne dane logowania dla tej marki i modelu.
 3. Przejdź do Zaawansowane / Bezpieczeństwo i znajdź opcję zatytułowaną Kontrola dostępu.
 4. Z menu sterować OSTĘP, przejście na menu po prawej stronie i wyłączyć Access Control.
 5. Po zakończeniu ponownie uruchom konsolę Xbox, aby wymusić na urządzeniu sieciowym przypisanie nowego adresu IP i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Sprawdź następny krok poniżej, jeśli to ci nie pomogło.

Przerwij połączenie testowe

Innym potencjalnym rozwiązaniem jest przerwanie pracy komputera, gdy konsola Xbox jest w trakcie testowania siły połączenia internetowego. Dokładny powód, dla którego wydaje się to pomocne, nie jest pewny, ale według niektórych użytkowników operacja ta ostatecznie zmusza system operacyjny konsoli do usunięcia wszystkich danych tymczasowych. Jeśli chcesz to wypróbować sam, oto co musisz zrobić:

 1. Naciśnij przycisk Xbox na konsoli, aby wyświetlić menu przewodnika.
 2. Następnie przejdź do menu Ustawienia .
 3. Otwórz kartę Sieć z menu Ustawienia .
 4. Przejdź do ustawień rozwiązywania problemów i przejdź do menu Testuj połączenie sieciowe .
 5. Poczekaj na rozpoczęcie operacji, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox, aż konsola się wyłączy.
 6. Uruchom ponownie konsolę Xbox i poczekaj, aż zakończy się skanowanie uszkodzone, a następnie, po zakończeniu uruchamiania, spróbuj ponownie połączyć się z siecią domową i sprawdź, czy nadal występuje błąd Wymagane dodatkowe uwierzytelnienie.

Jeśli tak, wypróbuj następne rozwiązanie.

Wykonaj procedurę cyklu zasilania

Możliwe, że wystąpiło lokalne uszkodzenie pliku pochodzące z folderu tymczasowego Xbox, jeśli żadna z poprzednich metod nie powiodła się. Pod pewnymi warunkami, na przykład po nieoczekiwanym wyłączeniu, uszkodzenie danych może mieć wpływ na zdolność konsoli do ustanowienia i utrzymywania stabilnego połączenia z Internetem.

Jednym z najprostszych sposobów rozwiązania tych problemów jest wykonanie cyklu zasilania. Ta procedura usunie wszelkie dane dotyczące temperatury i rozładuje kondensatory mocy, co rozwiąże wszelkie problemy związane z oprogramowaniem układowym.

Oto jak wykonać procedurę cyklu zasilania:

 1. Najpierw upewnij się, że Xbox jest w trybie bezczynności i jest w pełni uruchomiony. Upewnij się, że nic nie instaluje.
 2. Naciśnij przycisk Xbox i przytrzymaj go przez 10 sekund lub dłużej, aż zobaczysz, że przednie diody LED przestaną migać.
 3. Po całkowitym wyłączeniu konsoli możesz zwolnić przycisk zasilania i odłączyć kabel zasilania z tyłu konsoli Xbox od gniazda zasilania. Poczekaj chwilę, aby upewnić się, że kondensatory mocy są wyczerpane.
 4. Następnie uruchom ponownie konsolę.
 5. Po zakończeniu następnego uruchamiania spróbuj połączyć się z Internetem.
May 20, 2020

Zostaw odpowiedź