Hur du stänger av lösenordsskyddad delning i Windows 10

Visste du att lösenordsskyddad delning är aktiverad i Windows 10 som standard? Detta innebär att endast användare som har ett lösenordsskyddat användarkonto på sin Windows 10-dator kan komma åt de delade filerna, delade mappar och delade skrivare som är anslutna till den maskinen. För att en utomstående ska få åtkomst måste det lösenordsskyddade delningsalternativet vara inaktiverat, annars kan användaren inte se dessa filer och mappar. Om det intresserar dig läs denna artikel, förklarar jag hur du kan göra dina delade resurser tillgängliga för personer utan konto på din dator genom att stänga av den lösenordsskyddade delningsfunktionen.

Innan vi går framåt, skulle jag emellertid säga er att inaktivering av lösenordsskyddat delning inte är mycket klokt ur ett säkerhetsperspektiv. Om du stänger av den kan alla i ditt lokala nätverk få åtkomst till dina delade resurser. För att effektivisera fildelningssystemet introducerade Microsoft alternativet HomeGroup i Windows 7. Det är utrustat med en enkel installationsguide som låter dig dela dina dokument och enheter snabbt. Alternativet HomeGroup skapar ett lösenord automatiskt för dig, så det är inte nödvändigt att hantera användarkonton.
Men om du arbetar i en betrodd nätverksmiljö eller om du inte vill skapa en hemgrupp av någon anledning kan du inaktivera lösenordsskyddad delning i Windows 10. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du kan göra det.

Obs! Du måste vara inloggad med ett administratörskonto för att fortsätta med metoden som beskrivs nedan.

Hur du avaktiverar lösenordsskyddad delning i Windows 10

  1. Öppna kontrollpanelen .
  2. Navigera till Kontrollpanelen \ Nätverk och Internet \ Nätverks- och delningscenter .
  3. Se till vänster, tryck på länken Ändra avancerade delningsinställningar .
  4. Klicka sedan på nästa sida på avsnittet Alla nätverk för att utvidga det.
  5. Slutligen, se under Lösenordsskyddad delning och aktivera alternativet Stäng av lösenordsskyddad delning .

Och det är allt. Du är färdig.

Hur du aktiverar lösenordsskyddad delning i Windows 10

Om du väljer att du vill aktivera lösenordsskyddsfunktionen igen bör du aktivera samma alternativ.
Gå bara tillbaka till Kontrollpanelen \ Nätverk och Internet \ Nätverks- och delningscenter \ Avancerade delningsinställningar och aktivera alternativet Aktivera lösenordsskyddad delning under Lösenordsskyddad delning.

March 19, 2020

Lämna ett svar