Jak dodawać lub usuwać hasła z formularza Microsoft Excel

Czy uważasz, że Twój arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel wymaga większej ochrony? Jeśli tak, możesz zaszyfrować swój arkusz kalkulacyjny, ustawiając hasło. Jest to dość łatwe i szybkie, a jeśli zdecydujesz, że nie potrzebujesz już hasła, możesz równie łatwo je usunąć. Jeśli jesteś zainteresowany, czytaj dalej.

Jak ustawić hasło do szyfrowania arkusza kalkulacyjnego Excel na PC

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel.
 2. Naciśnij kartę „Plik” , a następnie „Informacje”.
 3. Naciśnij pole o nazwie „Chroń skoroszyt”, aby otworzyć menu rozwijane.
 4. Następnie wybierz „ Szyfruj za pomocą hasła” z menu rozwijanego.
 5. Wpisz hasło, którego chcesz użyć, i naciśnij „OK”.
 6. Wprowadź hasło ponownie, aby je potwierdzić i ponownie kliknij „OK” .

Jak ustawić hasło do szyfrowania arkusza kalkulacyjnego Excel na komputerze Mac

 1. Naciśnij „Plik” na pasku menu u góry ekranu arkusza kalkulacyjnego Excel.
 2. Wybierz „Hasła ...”
 3. Zostaniesz poproszony o ustawienie hasła do otwarcia pliku i ustawienie innego hasła do edycji. Możesz wybrać jedną lub obie z nich. To twój wybór, ale robienie obu jest oczywiście bezpieczniejsze.
 4. Naciśnij „OK”, a zostaniesz poproszony o ponowne wpisanie wpisanych haseł.
 5. Naciśnij ponownie „OK”, aby potwierdzić.

Teraz będziesz musiał wprowadzić hasło za każdym razem, gdy chcesz otworzyć ten konkretny arkusz kalkulacyjny Excel.

Jak usunąć hasło z arkusza kalkulacyjnego Excel na komputerze PC

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel zablokowany hasłem.
 2. Wprowadź hasło i naciśnij „OK”.
 3. Naciśnij kartę „Plik” , a następnie wybierz „Informacje”.
 4. Naciśnij „Chroń skoroszyt”, aby otworzyć menu rozwijane.
 5. Z rozwijanego menu wybierz „Szyfruj za pomocą hasła” .
 6. Usuń hasło, aby pole było puste.
 7. Kliknij „OK”.

Jak usunąć hasło z arkusza kalkulacyjnego Excel na komputerze Mac

 1. Otwórz zaszyfrowany plik Excel z ustawionym hasłem.
 2. Wybierz „Plik” na pasku menu u góry ekranu.
 3. Kliknij „Hasła ...”
 4. Znajdziesz się w tym samym menu, w którym skonfigurowałeś swoje hasła. Wyczyść oba pola tekstowe i kliknij „OK”.

Otóż to. To wszystko, czego potrzeba.

May 22, 2020