Millennialanställda är de värsta vid återanvändning av lösenord för arbete

En ny studie visar att amerikanska anställda fortfarande återanvänder lösenord mycket. Uppgifterna framhäver också att frågan är vanligast bland tusenåriga anställda.

Uppgifterna publicerades av Visual Objects och beskriver en mycket allvarlig fråga. Stora 63% av amerikanska anställda befanns återanvända lösenord när de interagerade med applikationer och tjänster på sin arbetsplats. De värsta gärningsmännen verkar vara tusenåriga, som var upp till 6,5 gånger mer benägna att konsekvent återanvända sina kontorslösenord. Jämförelsen dras mot babyboomeranställda som tog bättre hand om sina lösenord och använde bättre säkerhetspraxis.

Analytiker tror att denna försumlighet när det gäller lösenordssäkerhet kommer från den extrema kännedomen om och förlitningen på teknik när det gäller årtusenden. Brad Bussie, analytiker och vice vd för Entisys360, uppgav vidare att årtusenden tycks "lita på" stora företag och tjänster, tror att företag har ryggen och verkar tro att säkerhet alltid bör vara "inbyggd" i vilken tjänst eller applikation de använder .

Annan intressant statistik visar att mer än hälften av de anställda i USA inte alls är oroliga för att lagra någon form av personlig information på sina arbetsdatorer. I det här måttet går dock årtusenden bättre och är mer försiktiga när det gäller att sätta personlig information på sina arbetsenheter. Att separera personliga och arbetsrelaterade uppgifter är viktigt att förstå och hålla fast vid, oavsett ålder eller yrke.

Ett annat mått från undersökningen visar att den överväldigande majoriteten av de anställda anser att företaget de jobbar för till stor del ska ansvara för säkerheten. Denna falska ansvarsförskjutning kan ofta orsaka mycket problem, och det har det gjort tidigare, även med stora företag och företag. Det personliga ansvaret för varje anställd när det gäller att följa god digital säkerhetspraxis, särskilt när det gäller lösenord , bör aldrig marginaliseras.

Det faktum att många kontorsarbetare för närvarande arbetar hemifrån i Covid-19-pandemin förändrar inte det. Om något är säkerhet ännu viktigare nu när så många människor arbetar hemifrån på enheter som kan vara mindre säkra än de på deras vanliga arbetsplats.

November 19, 2020

Lämna ett svar