Hur man konstruerar starka säkerhetsfrågor

Även om det finns många andra sätt att lägga till extra säkerhet i dina konton på olika plattformar, finns det fortfarande några tjänster som använder säkerhetsfrågor. Den här artikeln kommer att ge dig några tips som kan hjälpa dig att konstruera tillförlitliga och starka säkerhetsfrågor.

Även om det kan verka väldigt enkelt att bara skriva något bara du vet svaret på i frågefältet, finns det flera faktorer du vill tänka på när du kommer med dina säkerhetsfrågor. När du begränsar poolen av idéer som du har för din fråga, försök att följa dessa riktlinjer:

  1. Fråga vars svar är säkert och personligt: se till att du inte bara väljer en obskur bit av trivia eller en mindre karaktär i en roman - den här typen av saker kan undersökas och googlas och är långt ifrån säker. Försök också göra det till en personlig fråga som ingen kan gissa. Slutligen, se till att svaret är tillräckligt långt för att det inte lätt kan vara tufft eller gissat. Till exempel är din favoritmat eller ditt husdjurs tarantula namn dåliga val, eftersom poolen av möjligheter är relativt smal. Å andra sidan är det fullständiga namnet på din första lärare i grundskolan ett mycket bättre alternativ.
  1. Frågor vars svar är fasta och oföränderliga: se till att svaret inte kan förändras över tiden. Detta kopplas också till nästa punkt i vår lista - komma med ett svar som är lätt att komma ihåg. Din kusins exakta adress kan verka som en bra idé på en gång, men du kommer svårt att komma ihåg vad det var två år senare, om dina släktingar har flyttat för länge sedan. Omvänt är din mosters fullständiga namnett bättre alternativ , eftersom det är en information som inte kommer att förändras över tiden.
  1. Frågor vars svar är relativt enkla och lätta att komma ihåg: se till att välja frågor som inte har alltför invecklade svar som är långa strängar med ord eller hel meningar. Vad som kan verka som ett mycket säkert, långt svar kan visa sig omöjligt att komma ihåg vid en senare tidpunkt, när du inte har tittat på din säkerhetsfrågeställning i evigheter.

Se till att du också formulerar dina frågor på ett sätt som hjälper dig att komma fram till rätt svar enkelt. Om din fråga helt enkelt är "Vad var min första motorcykel?" och du stavar ditt svar som "Husqvarna Nuda 900R", du kanske tycker att det är omöjligt att komma ihåg 900R i slutet nästa gång du behöver ange ditt svar.

Att kombinera dessa tillvägagångssätt hjälper dig vanligtvis att komma med säkerhetsfrågor som både är tillräckligt specifika och svåra att råka ut och samtidigt lätt nog att komma ihåg svaren på när behov uppstår.

November 13, 2020

Lämna ett svar