Millenialsi najgorzej używają haseł do pracy

Nowe badanie pokazuje, że pracownicy w USA nadal często ponownie używają haseł. Dane pokazują również, że problem ten jest najbardziej rozpowszechniony wśród pracowników pokolenia millenialsów.

Dane zostały opublikowane przez Visual Objects i przedstawiają bardzo poważny problem. Stwierdzono, że aż 63% pracowników w USA ponownie używa haseł podczas interakcji z aplikacjami i usługami w miejscu pracy. Wydaje się, że najgorszymi przestępcami są milenialsi, którzy byli nawet 6,5 razy bardziej skłonni do konsekwentnego ponownego wykorzystywania haseł biurowych. Porównanie dotyczy pracowników wyżu demograficznego, którzy lepiej dbali o swoje hasła i stosowali lepsze praktyki bezpieczeństwa.

Analitycy uważają, że to zaniedbanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo haseł, wynika z ekstremalnej znajomości technologii i polegania na niej, jeśli chodzi o milenialsi. Brad Bussie, analityk i wiceprezes Entisys360, stwierdził ponadto, że milenialsi wydają się „ufać” dużym firmom i usługom, wierzą, że korporacje mają swoje zaplecze i wydają się uważać, że bezpieczeństwo powinno być zawsze „wbudowane” w każdą usługę lub aplikację, z której korzystają .

Inne interesujące statystyki pokazują, że ponad połowa pracowników w USA wcale nie martwi się przechowywaniem jakichkolwiek danych osobowych na swoich komputerach w pracy. Jednak w tym wskaźniku milenialsi radzą sobie lepiej i są bardziej ostrożni, jeśli chodzi o umieszczanie danych osobowych na urządzeniach służbowych. Oddzielenie danych osobowych i związanych z pracą jest ważne, aby zrozumieć i trzymać się, niezależnie od wieku czy zawodu.

Inny miernik z sondażu pokazuje, że przytłaczająca większość pracowników uważa, że firma, w której pracują, powinna w dużej mierze odpowiadać za bezpieczeństwo. To fałszywe przeniesienie odpowiedzialności często może powodować wiele problemów, i miało to w przeszłości, nawet w przypadku dużych korporacji i firm. Nigdy nie należy marginalizować osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, zwłaszcza jeśli chodzi o hasła .

Nie zmienia tego fakt, że wielu pracowników biurowych pracuje obecnie w domu podczas pandemii Covid-19. Jeśli już, bezpieczeństwo jest jeszcze ważniejsze teraz, gdy tak wiele osób pracuje w domu na urządzeniach, które mogą być mniej bezpieczne niż te w ich zwykłym miejscu pracy.

November 19, 2020

Zostaw odpowiedź