Varför lagring av dina data i molnet inte är helt säkert

molntjänster

Substantiv
praxis att använda ett nätverk av fjärrservrar värd på Internet för att lagra, hantera och bearbeta data, snarare än en lokal server eller en persondator.

Övningen med att använda molnet för allt och allt datarelaterat blir allt vanligare, och det är inte svårt att se varför. Molnet är en mycket bekväm plats att lagra din information, en plats där den är lättillgänglig, modifierbar och delbar med vem du än ser. Det är också ovärderligt som en extra plats för att lagra dina viktiga säkerhetskopior. Erfarenheten lär emellertid att en allmän molnlagringstjänst inte bör vara den enda platsen där du lagrar dina viktiga säkerhetskopior, eftersom sådana tjänster inte alls är ofelbara.

Enligt definitionen ovan använder molnberäkning helt enkelt någon annans server för att lagra alla dina data. Visst kan det vara en mycket trevlig server, övervakad av mycket professionella tekniker och stöds av erfaren personal, men - återigen - det gör det inte ofelbart.

Faktum är att det finns många saker som kan gå fel med att lagra viktig information på en allmän molnplattform, eftersom många människor har fått reda på deras förtryck. Många av olyckliga saker kan hända med dina data på molnet - från att inte kunna få tillgång till dem i ett kritiskt ögonblick på grund av tekniska svårigheter till att de raderas av missnöjda medarbetare, till att det blir åsidosatt och förstört av skadlig programvara, till att det blir stulet på grund av till en socialteknisk attack eller som ett resultat av ett dataintrång.

Farorna med att berätta ditt moln

  1. Obehörig manipulering. Det är lätt att ge åtkomst till molnlagring - och någon som inte borde ha åtkomst har lyckats få det. Nu kan de manipulera med eller till och med radera alla dina data.
  2. Skadlig attack. Många avancerade skadliga attacker förstör inte bara, krypterar eller stjäl data från den infekterade enheten utan avaktiverar medvetet säkerhetskopieringsåtgärder som skuggvolymkopior och databaser online som kan användas för att återställa det angripna systemet.
  3. Fientligt övertagande. Hackare kan få tillgång till din inloggningsinformation på många sätt - phishing och andra bedrägerier blir allt mer sofistikerade och svårare att upptäcka. Dessutom inträffar dataintrång hela tiden, och även om molntjänsten du använder inte bryts direkt kan informationen skadliga aktörer få sina händer på via ett annat överträdelse som kan bidra till att kompromissa alla dina andra konton.
  4. Systemfel. Även om det vanligtvis finns misslyckade kassaskåp för att förhindra detta, är maskinvarufel inte heller ifrågasatt.

Det är allt som kan och kan hända dagligen till allmän molnlagring. I bästa fall kan bristen på service i ett avgörande ögonblick vara irriterande, men i den andra änden av spektrumet - ditt företag kan gå upp i lågor på grund av att du förlorar dina viktiga data som det.

Det är därför det är avgörande att hålla en dedikerad enhet laddad med säkerhetskopior av all din ovärderliga data. Den här enheten måste hållas synlig och inte ansluten till Internet eller din huvuddator vid någon annan tidpunkt än säkerhetskopieringstid.

Naturligtvis är en off-line lagringsenhet inte heller fullskydd, eftersom den är känslig för maskinvarufel och olyckor - och det händer oftare än användarna skulle vilja. Det är därför som för ovärderliga informationssäkerhetskopior rekommenderas att användare använder en kombinerad strategi - att de använder både en fysisk enhet på plats för att utföra regelbundna säkerhetskopior, och en dedicerad moln-backup-lösning, för att lagra sina viktiga data - helst i en krypterad form. Denna flerskiktade säkerhetsstrategi minskar chansen att förlora oumbärlig och ovärderlig data dramatiskt.

July 24, 2020

Lämna ett svar