Så låser du din Windows 10-enhet på distans

Windows 10 har en lång lista med säkerhetsåtgärder, som en införd antivirus, app, anti-ransomware-programvara och, naturligtvis, brandväggen. Den innehåller också "Hitta min enhet", som är ett verktyg som låter dig hitta och låsa din dator om den har missat eller stulits.

Om du tappar skrivbord, bärbar dator eller surfplatta kan du använda ditt Microsoft-konto online för att snabbt logga ut alla aktiva användare på distans även om "Hitta min enhet" inte är aktiverat. Du kan också ändra lösenordet och upptäcka det fysiska läget.

I den här Windows 10-guiden ska jag gå igenom stegen för att fjärrlåsa och hitta din saknade dator, bärbar dator eller surfplatta med ditt Microsoft-konto för att hindra tjuvar eller andra oönskade tredjeparter från att få åtkomst till din personliga information.

Så här låser du en Windows 10-enhet på distans

 1. Öppna ditt Microsoft-konto online.
 2. Välj enheter.
 3. Tryck på knappen Visa detaljer för den enhet du vill låsa på fliken "Översikt".
 4. Tryck på fliken Hitta min enhet.
 5. Välj Lås-knappen längst upp till höger.
 6. Tryck på Nästa-knappen.

Ange ett kort meddelande med returinstruktioner som kommer att visas på låsskärmen. Lämna ett kontaktnummer för alla som vill returnera din förlorade enhet. Tryck på knappen Återställ lösenord för att ändra ditt nuvarande lösenord om du tror att kontot har komprometterats, detta rekommenderas i allmänhet eller tryck på OK-knappen.

Obs! Tänk på att din enhet måste vara ansluten till internet för att detta ska fungera. Annars är det omöjligt.

När du har slutfört stegen, om de försöker nå din enhet på distans har fungerat, kommer Windows 10 att logga ut alla aktiva användare, inaktivera de lokala användarna och visa meddelandet du skrev ovan på Låsskärmen. Administratörskonton kommer dock att förbli aktiva, men all obehörig åtkomst stoppas.

När du har fått din enhet tillbaka har inget förändrats. Du kan fortfarande logga in på ditt konto med ditt gamla lösenord, men också med det nya lösenordet som du skapade under fjärrlåsprocessen.

Växla platsspårning efter att enheten har låsts

Alternativet att låsa din enhet på distans är en del av verktyget "Hitta min enhet" i Windows 10, och om den inte tidigare har aktiverats, efter att datorn har loggats ut, kommer ditt Microsoft-konto att ge dig ett alternativ för att aktivera plats för att växla på funktionen på distans så att du kan spåra din saknade enhet.

Om du inte saknar din enhet ännu (och förhoppningsvis aldrig kommer du) kan du aktivera Hitta min enhet genom att följa dessa steg:

  1. Öppna Inställningar.
  2. Tryck på Update & Security.
  3. Välj på Hitta min enhet.
  4. Tryck på Ändra-knappen.
  5. Aktivera alternativet Spara min enhets plats med jämna mellanrum.

Om du gör detta kommer din dator att logga in sin plats med jämna mellanrum. På det här sättet kanske du kan spåra det även om det tappar internetanslutningen.

November 5, 2019

Lämna ett svar