Hur du fixar FTP 530 inloggningsverifieringsfel

FTP-servrar uppfyller protokollet där data, filer och mappar utbyts. Dessa servrar används främst av FTP-klienter eller webbansvariga, som arbetar med att överföra filer till FTP-servrar.

Ibland stöter webbansvariga på ett fel som kallas "530 inloggningsverifieringsfel". FTP-klienterna kan inte ansluta till servern när detta fel inträffar. Det sägs tydligt att när en FTP-klient försöker upprätta en anslutning med servern med inloggningsuppgifterna så misslyckas det inte. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du hanterar det här problemet.

530 lösningar för inloggningsverifiering

FTP-anslutningsfelet uppstår när servern inte kan verifiera användarens namn och lösenord. Bortsett från det finns det två andra möjliga orsaker till att inloggningsverifiering 530 misslyckades. För att starta en anslutning med FTP-servern måste klienten ange rätt inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord). Om klienten inte gör det, eller matar in felaktiga data kommer det att leda till ett fel. Standardanvändarkontot i FTP har "användarnamn" som namnet på inloggningen. Eventuella extra användarkonton ska vara i ett specifikt format. Som "användarnamn@domän.com". Om formatet inte bevaras under inloggningen ser du sannolikt FTP 530-inloggningsverifieringsfelet.

Skadat lösenord

Lösenordens användarkonton i FTP lagras krypterade i ftpd-databasen. Men om det har skett en uppdatering på cPanel, eller någon uppdatering på FTP-servern, kan lösenordet bli skadat.

Ogiltig DNS-information.

Om DNS-informationen är felaktig får du antagligen 530 inloggningsverifieringsfelet.

Hur du löser problemet med inloggningsuppgifter

Problemet kan anslutas till Filezilla. Detta innebär att det kan ha gjorts några justeringar felaktigt i krypteringsinställningarna. Kanske har vissa ovanliga krypteringsinställningar varit aktiverade. Gå till "Inställningar" . Därifrån klickar du på alternativet "Använd enkel FTP" . Detta är inte optimalt för säkerheten, men det kommer att få jobbet gjort.

Som jag skrev ovan kan en annan fråga vara användarnamnet. Standardanvändarkontot har ett "användarnamn" som inloggningens namn. Men för något extra användarkonto måste formatet se ut så här. "Username@domain.com".

Se också till att du anger korrekt inloggningsinformation som användarnamn, lösenord och värdnamn under FTP-serveråtkomst. Om du är 100% säker på att du anger rätt information och fortfarande inte loggar in bör du försöka återställa lösenordet.

En annan sak du kan göra om du får detta fel är att kontrollera din domännamnserverinformation. Domännamnservern är en viktig aspekt när man försöker generera en FTP-anslutning. Se till att DNS-informationen är korrekt och att inga ändringar har gjorts i den. Ett sätt att kontrollera om DNS är korrekt är att se till att värdnamnet är poängen till namnservern.

Försök också att synkronisera ditt lösenord för ditt konto
Om servrarna har ändrats eller om det har uppstått några interna problem med databasen kan lösenordet för alla användarkonton skadas. Men det finns ett sätt att hämta lösenordet om det verkligen är skadat. Du kan försöka byta till Pro FTP från Pure FTP. Om du gör det kommer du att återställa lösenord från databasen.
Du kan också prova att synkronisera lösenordet för användarkontot med WHM om du är i cPanel. Detta skulle ersätta det skadade lösenordet.

February 25, 2020
Läser in...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.