Jak naprawić błąd uwierzytelniania logowania FTP 530

Serwery FTP spełniają protokół wymiany danych, plików i folderów. Serwery te są używane głównie przez klientów FTP lub webmasterów, którzy pracują z przesyłaniem plików na serwery FTP.

Czasami webmasterzy spotykają się z błędem znanym jako „Błąd uwierzytelnienia logowania 530”. Klienci FTP nie mogą połączyć się z serwerem, gdy wystąpi ten błąd. Mówiąc wprost, kiedy klient FTP próbuje nawiązać połączenie z serwerem przy użyciu poświadczeń logowania, tak się nie dzieje. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem.

530 Rozwiązania błędów uwierzytelniania przy logowaniu

Błąd połączenia FTP pojawia się, gdy serwer nie może zweryfikować nazwy użytkownika i hasła użytkownika. Poza tym istnieją dwa inne możliwe powody nieudanego uwierzytelnienia przy logowaniu 530. Aby rozpocząć połączenie z serwerem FTP, klient musi wprowadzić poprawne dane logowania (nazwę użytkownika i hasło). Jeśli klient tego nie zrobi lub wprowadzi nieprawidłowe dane, spowoduje to błąd. Domyślne konto użytkownika na FTP ma „nazwę użytkownika” jako nazwę logowania. Każde dodatkowe konto użytkownika powinno mieć określony format. Na przykład „nazwa_użytkownika@domena.com”. Jeśli format nie zostanie zachowany podczas logowania, prawdopodobnie wystąpi błąd uwierzytelnienia logowania FTP 530.

Uszkodzone hasło

Konta użytkowników haseł na FTP są przechowywane zaszyfrowane w bazie danych ftpd. Jeśli jednak pojawi się aktualizacja cPanel lub jakakolwiek aktualizacja na serwerze FTP, hasło może zostać uszkodzone.

Niepoprawne informacje DNS.

Jeśli informacje DNS są niedokładne, prawdopodobnie wystąpi błąd uwierzytelnienia logowania 530.

Jak rozwiązać problem z poświadczeniami logowania

Problem można połączyć z Filezillą. Oznacza to, że niektóre ustawienia mogły zostać nieprawidłowo wykonane w ustawieniach szyfrowania. Być może niektóre nietypowe ustawienia szyfrowania mogły być włączone. Przejdź do „Ustawień” . Następnie kliknij opcję „Użyj prostego FTP” . Nie jest to optymalne ze względów bezpieczeństwa, ale wykona zadanie.

Jak napisałem powyżej, innym problemem może być nazwa użytkownika. Domyślne konto użytkownika ma „nazwę użytkownika” jako nazwę logowania. Ale dla każdego dodanego konta użytkownika format musi wyglądać następująco. „nazwa_użytkownika@domena.com”.

Upewnij się również, że wprowadzasz poprawne dane logowania, takie jak nazwa użytkownika, hasło i nazwa hosta podczas dostępu do serwera FTP. Jeśli masz 100% pewności, że wprowadzasz poprawne informacje i nadal się nie logujesz, spróbuj zresetować hasło.

Inną rzeczą, którą możesz zrobić, jeśli pojawia się ten błąd, jest sprawdzenie informacji o serwerze nazw domen. Serwer nazw domen jest niezbędnym aspektem podczas próby wygenerowania połączenia FTP. Upewnij się, że informacje DNS są poprawne i nie wprowadzono w nich żadnych zmian. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy DNS jest poprawny, jest upewnienie się, że nazwa hosta wskazuje serwer nazw.

Spróbuj także zsynchronizować hasło do konta
Jeśli serwery zostały zmodyfikowane lub wystąpiły jakiekolwiek problemy wewnętrzne z bazą danych, hasło do wszystkich kont użytkowników może zostać uszkodzone. Istnieje jednak sposób na odzyskanie hasła, jeśli jest ono rzeczywiście uszkodzone. Możesz spróbować przejść na Pro FTP z Pure FTP. Spowoduje to odzyskanie hasła z bazy danych.
Możesz także spróbować zsynchronizować hasło do konta użytkownika za pomocą WHM, jeśli jesteś w cPanel. Spowodowałoby to zastąpienie uszkodzonego hasła.

February 25, 2020