Hur du återställer ditt TP-LINK-routerlösenord

Din router är inte bara navet i ditt hemnätverk och ger trådlös signal för alla dina internetaktiverade hemapparater, det är också en mycket vanlig inträdesplats för dåliga aktörer. Det är därför det är viktigt att säkra det med ett bra lösenord. Den här artikeln visar dig hur du ställer in ditt TP-LINK-routerlösenord för första gången efter installationen, samt hur du återställer lösenordet om du glömmer det och vill ändra det igen.

Liksom de flesta routrar kommer TP-LINK-routrar med standardadminsträngen "admin" för både användarnamn och lösenord. För att ändra detta till något mer komplext och säkert, gör följande:

  1. Öppna din webbläsare och skriv routerns IP-adress i adressfältet. För TP-LINK-routrar är denna adress 192.168.1. Detta bör öppna en inloggningsprompt.
  2. Skriv standardadminsträngen "admin" i både användarnamn och lösenordsfält och tryck "Enter". Detta bör öppna hela gränssnittet med alla inställningar för din router.
  3. I menypanelen till vänster klickar du på Management -> Access Control -> Password och skriver sedan både ditt gamla och ditt nya lösenord. Om det här är första gången du gör detta är det gamla lösenordet "admin". Välj ett komplext, säkert lösenord som din nya lösenordssträng. En kombination av stora och små bokstäver samt symboler och siffror rekommenderas.
  4. Klicka på "Apply" för att slutföra konfigurationen av ditt nya routerlösenord.

Om du har glömt routerns lösenord som du manuellt ställt in tidigare och behöver ändra några av routerns andra inställningar måste du göra en maskinvaruåterställning av enheten, eftersom lösenordet du använde inte lagras någonstans i ett läsbart format som du kan komma åt och slå upp.

För att återställa din TP-LINK-router till fabriksinställningarna och återställa ditt lösenord till standardlösenordet "admin", titta på routerns bakpanel. Leta reda på knappen märkt "Återställ" under den och håll den intryckt i cirka 10 sekunder medan routern är igång.

Detta kommer att utföra en ren omstart och återställa enheten till fabriksinställningarna, så att du kan följa stegen ovan och logga in med standard "admin" referenser och sedan ställa in ett nytt lösenord för enheten.

November 4, 2020

Lämna ett svar