Jak zresetować hasło routera TP-LINK

Twój router to nie tylko centrum sieci domowej, zapewniające bezprzewodowy sygnał dla wszystkich urządzeń domowych z dostępem do Internetu, ale także bardzo częsty punkt wejścia dla złych aktorów. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie go dobrym hasłem. W tym artykule dowiesz się, jak ustawić hasło routera TP-LINK po raz pierwszy po instalacji, a także jak zresetować hasło w przypadku, gdy je zapomnisz i zechcesz je ponownie zmienić.

Podobnie jak większość routerów, routery TP-LINK są dostarczane z domyślnym ciągiem „admin” zarówno jako nazwa użytkownika, jak i hasło. Aby zmienić to na bardziej złożone i bezpieczne, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP routera w pasku adresu. W przypadku routerów TP-LINK jest to adres 192.168.1. Powinno to otworzyć monit logowania.
  2. Wpisz domyślny ciąg „admin” w polach nazwy użytkownika i hasła i naciśnij „Enter”. Powinno to otworzyć pełny interfejs ze wszystkimi ustawieniami routera.
  3. W lewym panelu menu kliknij Zarządzanie -> Kontrola dostępu -> Hasło, a następnie wpisz stare i nowe hasło. Jeśli robisz to po raz pierwszy, stare hasło to „admin”. Wybierz złożone, bezpieczne hasło jako nowy ciąg hasła. Zalecane jest połączenie wielkich i małych liter, a także symboli i cyfr.
  4. Kliknij „Zastosuj”, aby zakończyć konfigurację nowego hasła routera.

Jeśli zapomniałeś hasła routera, które ustawiłeś wcześniej ręcznie i musisz zmienić niektóre inne ustawienia routera, będziesz musiał wykonać reset sprzętowy urządzenia, ponieważ użyte hasło nie jest nigdzie przechowywane w czytelnym formacie, który możesz uzyskać dostęp i wyszukać.

Aby zresetować router TP-LINK do ustawień fabrycznych i przywrócić domyślne hasło „admin”, spójrz na tylny panel routera. Znajdź poniżej przycisk oznaczony „Reset”, a następnie naciśnij go i przytrzymaj przez około 10 sekund, gdy router jest włączony i działa.

Spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia i przywrócenie ustawień fabrycznych, umożliwiając wykonanie powyższych kroków i zalogowanie się przy użyciu domyślnych danych logowania „administratora”, a następnie skonfigurowanie nowego hasła dla urządzenia.

November 4, 2020

Zostaw odpowiedź