DDoS- och lösenordsattacker ökar snabbt under COVID-19-pandemin

Säkerhetsforskare ser tillbaka på 2020 och deras resultat är inte särskilt uppmuntrande. Analytiker från F5 Labs publicerade nyligen en rapport om digitala attacker och incidenter som ägde rum under de senaste 11 månaderna av innevarande år och siffrorna och statistiken är inte så bra att titta på.

Det var att förvänta sig att med så många människor i lockdown över hela världen skulle onlineaktiviteten dramatiskt öka, oavsett om det är arbete, fritid eller shopping. Detta gav dåliga skådespelare gott om möjligheter att utföra alla slags attacker.

Året började med attackfrekvenser som faktiskt var lägre än jämförelseperioden 2019. Men när spärrningarna började höjde attackerna. Sträckan av topp dålig skådespelare aktivitet var under vårmånaderna, med saker långsammare lite på sommaren.

Även med minskningen av attacker och incidenter i slutet av maj och juni var attackerna fortfarande dubbelt så vanliga som samma period föregående år.

Fokusera på DDoS och lösenordsattacker

F5 Labs fokuserade på två specifika platser för attacker - DDoS- och lösenordsattacker, som omfattade 45% respektive 43% av rapporterade incidenter under månaderna mellan januari och augusti 2020.

Både volymen och fokuset på DDoS-attacker skiftar enligt F5 Labs-rapporten. Medan endast 4% av DDoS-attackerna var inriktade på webbapplikationer 2019 växte den procentandelen nästan sju gånger året innan. DNS-falska attacker fördubblades också nästan, från 17% till 31% under 2020.

F5 uppgav också att under året var 67% av alla attacker riktade mot återförsäljare lösenordsorienterade, vilket innebär en ökning med nästan 30% jämfört med föregående år. Autentiseringsattacker riktade mot API: er klättrar också och fördubblas i volym jämfört med 2019.

Det är vettigt för dåliga skådespelare att göra allt de kan för att utnyttja de nuvarande lockdowns och kraftigt ökad närvaro på nätet av miljontals människor. Detta betyder bara att vi bör vara ännu mer vaksamma och försiktiga med vår digitala säkerhet.

November 10, 2020

Lämna ett svar