Chrome ExtensionInstallForcelist missbrukas av Shady-tillägg

Google Chrome-policyer är bakom kulisserna inställningar som både användare och tilläggsutvecklare kan använda för att finjustera olika delar av Google Chrome-upplevelsen. Det finns dock en tvivelaktig policy som innehåller en lista över tillägg som är '' kraftinstallerade ''. Men vad betyder detta? Enligt den officiella Chromium-dokumentationen, tvångsinstallerade appar:

  • Installeras tyst.
  • Kräver inte användarinteraktion för installationen.
  • Kan inte raderas eller avinstalleras av användaren.
  • Behörigheter som tillägget ber om beviljas automatiskt.

Naturligtvis är detta ett stort säkerhetsproblem som kan förstöra din webbupplevelse om ett tillägg av låg kvalitet får lägga till sig själv i den här listan. Tyvärr har detta hänt flera gånger och fortsätter att hända idag. Några av de misstänkta tilläggen som använder Chrome-policyn 'ExtensionInstallForcelist' är Search Marquis, Search Baron, Safe Finder och andra. Vanligtvis tjänar dessa tillägg syftet att marknadsföra en tredje parts sökmotor genom att konfigurera den som standardsökmotor eller ny flik som Chrome använder.

'ExtensionInstallForcelist' kan göra manuell borttagning av tillägg till en utmaning

Vanligtvis kan sådana tillägg tas bort manuellt, men Chrome-policyn 'ExtensionInstallForcelist' förhindrar detta. Om en användare försöker ta bort det misstänkta tillägget från tilläggshanteraren kommer de att stöta på Chrome-varningen 'Hanteras av din organisation'.

Eftersom detta är en webbläsarspecifik fråga kan det stör användare av inte bara Windows utan även Linux och Mac. Den goda nyheten är att oavsett hur svårt sådana tillägg försöker försvåra borttagningen, kommer deras försök att vara förgäves om användaren slutar köra ett ansedd säkerhetsverktyg. Moderna produkter mot skadlig kod hjälper dig att ta bort misstänkta tillägg som missbrukar Chrome-policyn 'ExtensionInstallForcelist'.

May 3, 2021

Lämna ett svar