Att sälja USB-hårddiskar och hårddiskar innan du torkar dem kan skymma dig

Med plattformar som eBay och alla mindre, lokala webbplatser som erbjuder liknande konsument-till-konsumenttjänster har det aldrig varit lättare att sälja någon gammal hårdvara du har. Det finns inget att oroa sig för när du säljer ditt använda diskreta grafikkort eller processor, men det finns några saker du bör vara försiktig med när du blir av med gamla datalagringsenheter som hårddiskar och flashenheter.

I en färsk rapport uppgav säkerhetsforskare som arbetade med University of Aberlay att de kunde återställa tusentals filer från till synes rena enheter som säljs på eBay. Filerna innehöll "mycket känsliga" filer och personlig information, inklusive lösenord, personliga foton och kontoutdrag. Naturligtvis är det oroande, eftersom den här typen av information kan missbrukas på ett antal sätt om den hamnar i dåliga skådespelares händer.

Liknande personligt identifierbara uppgifter kan användas för alla typer av skadliga ändamål , från utpressning till direkt stjäling av pengar från konton och olaglig åtkomst till konton på andra tjänster som använder delade lösenord.

Universitetets forskargrupp använde ett proprietärt verktyg som heter USB WriteBlocker av CRU Data Security - ett företag som arbetar med lagringssystem och digitala kriminalteknik. Saken är att dåliga skådespelare också har tillgång till jämförbara verktyg och enkelt kan återställa data som du trodde att du hade tagit bort ordentligt från en gammal enhet du vill sälja.

Enkel radering och ibland enkel formatering av en enhet leder inte till att dess gamla innehåll torkas oåterkalleligt. På de flesta enheter krävs flera pass för att skriva ny information över de gamla data för att göra originalfilerna helt otillgängliga.

De flesta inser inte detta och förlitar sig på att helt enkelt radera filerna eller köra ett vanligt format på sina gamla flash- eller hårddiskar. Det finns dock ett enkelt sätt att torka dina enheter ordentligt - torka av gamla data och skriv om lagringsutrymmet med nollor flera gånger i rad.

Du kan göra detta genom att skriva rätt kommando i din Windows startmeny. Anslut den enhet du torkar och säljer, skriv sedan "format x: / p: 3" utan citattecken och ersätt bokstaven x med den tilldelade enhetsbokstaven för enheten du torkar. Detta tar bort befintliga filer och skriver tre på varandra följande nollpassningar, varandra i det tomma utrymmet på den nyformaterade enheten.

Detta gör din nyformaterade enhet säker och den gamla informationen på den - oåterkallelig. Två eller tre nollpassningar anses i allmänhet vara det helt säkra sättet att torka en lagringsenhet.

November 6, 2020

Lämna ett svar