Jak zablokować program w zaporze systemu Windows 10

Istnieje wiele powodów, dla których warto uniemożliwić programowi, aplikacji lub procesowi dostęp do sieci domowej i wysyłanie ruchu wychodzącego lub akceptowanie ruchu przychodzącego i pakietów na komputerze. Jeśli musisz to zrobić, możesz zablokować odpowiedni program lub proces w ustawieniach zapory systemu Windows 10.

Aby zablokować ruch przychodzący lub wychodzący z dowolnego pliku wykonywalnego w sieci domowej, wykonaj następujące kroki.

  1. Kliknij menu Start i wpisz „firewall”. Powinno to spowodować wyświetlenie ikony w menu o nazwie „Zapora systemu Windows Defender z zaawansowanymi zabezpieczeniami”. Kliknij na to.
  2. W nowym oknie, które zostanie otwarte, kliknij „Reguły przychodzące” w lewym panelu menu pionowego.
  3. Kliknij „Nowa reguła” w prawym panelu menu pionowego.
  4. W nowym wyskakującym okienku pozostaw opcję wyboru opcji „Program” i kliknij przycisk „Dalej”.
  5. Kliknij przycisk „Przeglądaj” i przejdź na dyskach twardych do lokalizacji pliku wykonywalnego programu, który chcesz zablokować.
  6. Kliknij, aby podświetlić i wybrać program, który chcesz zablokować, a następnie kliknij przycisk „Otwórz”.
  7. Kliknij przycisk „Dalej”. Zmień przycisk opcji na „Zablokuj połączenie” i ponownie kliknij „Dalej”.
  8. Pozostaw wszystkie pola bez zmian i kliknij „Dalej”.
  9. Wprowadź niestandardową nazwę dla nowo utworzonego wyjątku blokowania i kliknij „Zakończ”. Pole opisu jest całkowicie opcjonalne.

Aby zablokować ruch wychodzący, stosuje się ten sam proces. Po prostu kliknij „Reguły ruchu wychodzącego” w lewym okienku menu pionowego, a następnie wykonaj kroki od 3 do 9 powyżej, aby zakończyć wyjątek wychodzący.

Gdy to zrobisz, wszystko gotowe. Proces, który właśnie włączyłeś do zestawu reguł zapory nie będzie w stanie komunikować się z punktami zewnętrznymi za pośrednictwem sieci komputera. Pamiętaj, że zrobienie tego ręcznie może zablokować niektóre procesy, które do prawidłowego działania wymagają aktywnego, otwartego połączenia internetowego. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas wybierania plików wykonywalnych do zablokowania i upewnić się, że wybrano właściwy program i nazwę pliku wykonywalnego.

Jeśli chcesz przywrócić dostęp do Internetu i włączyć ruch przychodzący i wychodzący dla dodanych procesów, zawsze możesz to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy regułę na liście reguł ruchu przychodzącego i wychodzącego, a następnie klikając opcję „Wyłącz regułę”.

November 2, 2020

Zostaw odpowiedź