Ο αεροπειρατής του προγράμματος περιήγησης «News-bidoma.cc» είναι μια σημαντική ενόχληση για τους περισσότερους

pup

Το News-bidoma.cc είναι ένας ιστότοπος αεροπειρατών του προγράμματος περιήγησης που είναι γνωστός ότι δεν έχει χρήσιμες λειτουργίες, συνδέσμους ή υπηρεσίες. Στην πραγματικότητα, το News-bidoma.cc θα μπορούσε να έχει δυνητικά κακόβουλους συνδέσμους εάν φορτωθεί.

Η κύρια ενόχληση του News-bidoma.cc είναι ότι εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που ζητά άδεια από τον χρήστη του υπολογιστή για την εμφάνιση πρόσθετων ειδοποιήσεων, οι οποίες μπορεί να βομβαρδίσουν έναν χρήστη υπολογιστή με επαναλαμβανόμενα αναδυόμενα παράθυρα σε σημείο που η πλοήγηση στον Ιστό να είναι δύσκολη.

Σε περίπτωση που το News-bidoma.cc φορτώνεται αυτόματα ως προεπιλεγμένη αρχική σελίδα ή σελίδα νέας καρτέλας, ο χρήστης του υπολογιστή θα πρέπει να λάβει μέτρα για να βρει και να εξαλείψει τις επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης που έχουν τροποποιήσει τις ρυθμίσεις Διαδικτύου. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να γίνει με μη αυτόματο τρόπο από έμπειρους χρήστες υπολογιστών, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν άλλα σχετικά στοιχεία που πρέπει να βρεθούν και να αφαιρεθούν. Η χρήση ενός προγράμματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό θα διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το News-bidoma.cc θα βρεθούν και θα αφαιρεθούν με ασφάλεια, επιτρέποντας έτσι στον χρήστη του υπολογιστή να επαναφέρει τις ρυθμίσεις του Διαδικτύου.

September 22, 2022