Porywacz przeglądarki „News-bidoma.cc” jest poważnym problemem dla większości

pup

News-bidoma.cc to strona porywacza przeglądarki znana z tego, że nie ma żadnych przydatnych funkcji, linków ani usług. W rzeczywistości, News-bidoma.cc może zawierać potencjalnie złośliwe linki, jeśli jest załadowany.

Główną irytacją News-bidoma.cc jest to, że wyświetla wyskakujące okienko, które prosi użytkownika komputera o pozwolenie na wyświetlanie dodatkowych powiadomień, co może bombardować użytkownika komputera powtarzającymi się wyskakującymi okienkami do tego stopnia, że surfowanie po sieci jest utrudnione.

W przypadku, gdy News-bidoma.cc ładuje się automatycznie jako domyślna strona główna lub strona nowej karty, użytkownik komputera powinien podjąć działania w celu znalezienia i usunięcia rozszerzeń przeglądarki, które mają zmodyfikowane ustawienia internetowe. Taki proces może być wykonywany ręcznie przez doświadczonych użytkowników komputerów, ale mogą istnieć inne powiązane komponenty, które muszą zostać odnalezione i usunięte. Korzystanie z programu antymalware zapewni, że wszystkie komponenty związane z News-bidoma.cc zostaną odnalezione i bezpiecznie usunięte, co pozwoli użytkownikowi komputera na zresetowanie ustawień internetowych.

September 22, 2022