Vad är hotet "Contact Ransomware"?

vegalocker ransomware

Att komma över Contact Ransomware leder sannolikt till stora problem för dina filer om du inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda din dator från skadlig kod. Trojaner av denna typ är utformade för att leta efter specifika typer av filer och sedan kryptera deras innehåll. Contact Ransomware går till exempel efter dokument, media, arkiv, säkerhetskopior, databaser och många andra format. När en fils innehåll har krypterats kommer filskåpet att se till att byta namn på det genom att koda det ursprungliga filnamnet och lägga till förlängningen '. Detta kan göra det svårt för offret att känna igen sina filer efter kryptering, vilket gör det omöjligt att uppskatta skadan som Contact Ransomware orsakade.

Kriminella bakom detta projekt ser också till att leverera ett lösenmeddelande som heter 'CONTACT-README-WARNING.html' som ger offret några detaljer om attacken och situationen de befinner sig i. Enligt dem är dekrypteringen av filerna endast möjligt om offret betalar några Bitcoins för att köpa ett dekrypteringsverktyg från angriparna.

För att bevisa deras tillförlitlighet erbjuder skurkarna att dekryptera bogseringsfiler gratis, så länge de är mindre än 1 MB stora. Du bör använda denna möjlighet för att återställa en viktig fil eller två, men det kan vara svårt att identifiera dem på grund av det trick som Contact Ransomware har använt för att ändra namnen på skadade data.

Brottslingar använder flera e-postmeddelanden för att komma i kontakt med offren - ferrari@msgsafe.io , xtralords@dnmx.org och bannedlands@msgsafe.io . Även om du bör använda det kostnadsfria dekrypteringserbjudandet bör du inte gå med på att betala pengar. Använd istället ett anti-malware-program för att avsluta Contact Ransomwares komponenter och förhindra att det låser nya filer. När hotet är borta behöver du

April 7, 2021

Lämna ett svar