Nya Zeelandare varnade för att snabbt öka cyberattacker

Nya Zeelands Computer Emergency Response Team, en myndighet som ansvarar för cybersäkerhet, utfärdade en varning till landets befolkning om ökad dålig skådespelareaktivitet och en kraftig ökning av cyberattacker.

Byråns chef, Rob Pope, berättade för media att informationen som hans egen byrå arbetar med, liksom det globala flödet från samarbetade CERT-team över hela världen, pekar på en ökning av både mängden och sofistikeringen av cyberattacker. Pope lyfte fram ett antal steg som den allmänna befolkningen borde ta för att skydda sin personliga information online, från att använda en dedikerad lösenordshanteringsapplikation, till att använda flerfaktorautentisering och noggrant undersöka alla sekretess- och säkerhetsinställningar på varje plattform de använder.

Att hålla all din datorprogramvara och mobilappar uppdaterade till de senaste och säkraste versionerna är en annan höjdpunkt i CERT NZs riktlinjer.

CERT NZ kommer att lansera sin medvetenhetskampanj om Cyber Smart Week i slutet av oktober. Kampanjens mål är att utbilda befolkningen och öka medvetenheten om de olika riskerna med digital säkerhet. Byråns statistik visar att de allra flesta Nya Zeeländare värdesätter integriteten och säkerheten för sin personliga information online. Nästan hälften av de tillfrågade intervjuobjekten uppgav dock att det är "obekvämt" att säkra sin information och vidta alla nödvändiga åtgärder.

Människor vill bli skyddade men kan ofta inte bry sig

Ungefär en tredjedel av undersökningsdeltagarna bryr sig inte om att kontrollera säkerhetsinställningarna på sociala medieplattformar de använder. Nästan samma mängd människor använder inte flerfaktorautentisering när de loggar in på olika konton, även om funktionen är tillgänglig på respektive plattform. Multifaktorautentisering är vanligtvis någon sorts kod som du får på en dedikerad mobil enhet, till exempel din telefon, som du måste ange som en extra säkerhetsåtgärd när du loggar in.

Påven nämnde vidare att det faktum att så många människor förstår vikten av digital säkerhet men helt enkelt inte vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sina konton och information är oroande. Jämförelsen mellan hemsäkerhet, där du skulle installera säkra lås och ett larmsystem kan vara lite kliché, men det är till stor del sant och giltigt.

Vanliga människor bör också komma ihåg att ett komprometterat konto också kan skada deras kontakter genom missbruk av det komprometterade kontot på nätfiskeattacker. I den meningen är cybersäkerhet lite av en kollektiv insats.

October 22, 2020

Lämna ett svar