Magnus Ransomware

ransomware

Magnus ransomware är en ny stam av filkrypterande skadlig programvara. Stammen verkar inte tillhöra en av de stora stora familjerna av ransomware.

Magnus ransomware kommer att kryptera filer, vilket kan förväntas av alla ransomware. Berörda tillägg inkluderar mediafiler, arkiv och databaser, såväl som dokument. När de väl är krypterade får filerna ett nytt tillägg, som läggs till efter det ursprungliga, som består av fyra slumpmässiga alfanumeriska tecken.

Det betyder att om en fil hette "picture.jpg" före kryptering, kan den förvandlas till något som "picture.jpg.yhu8".

Lösenprogramvaran släpper sina krav på lösen i en vanlig textfil med namnet "READMEEEEEEE!!!!.txt" och ändrar även Windows-bakgrunden, antingen genom att använda en tecknad bild eller upprepa lösensumman.

Den fullständiga texten i lösennotan lyder som följer:

SUPRISE [expletive]!

Alla dina filer har krypterats och brutits av Magnus Ransomware

Detta är ett ransomware.

Vad är ett ransomware?

Ett ransomware är ett skadligt program som krypterar alla dina filer och du behöver en nyckel eller en speciell programvara som kan dekryptera alla dina filer.

Antal att betala: 125$

Betalningssätt: BTC

Vill prata?

Kontakta mig via qTox eller aTox

Mitt id är:

Har du inga pengar?

I så fall finns det ingen lösning 🙂

Om du är yngre än 18 år kommer vi att lägga ett erbjudande eftersom du i så fall måste betala 25$

Bitcoin-adress: [alfanumerisk sträng]

När du betalat skicka då ett privat meddelande till @anibaltlgram i telegram

När du sedan skickar ett meddelande måste du skicka länken till blockchain dot com för betalningen då och endast i så fall kan du dekryptera alla dina filer.

Är vi betrodda?

Om du inte litar på oss är det okej för då kommer du ALDRIG få tillbaka dina filer.

Denna programvara är verkligen ny så för detta datum finns det ingen lösning.

Är du ledsen?

Det är inte vårt problem 🙂

Vill du donera?

Bitcoin-adress: [alfanumerisk sträng]

Och kom ihåg att DU HAR 48 timmar tills den privata nyckeln för dekrypteringsnyckeln autodestructs 🙂

BETALA I BITCOIN

Bitcoin-adress: [alfanumerisk sträng]

June 22, 2022