Hur man skapar MySQL-användarkonton och beviljar tillstånd

MySQL är en stor open source-databashanteringsapp som låter dig lagra, organisera och hämta information. Det har många alternativ att ge specifika användare olika behörigheter i tabellerna och databaserna. Om det är det du är intresserad av ska du inte leta längre. Detta är guiden för dig.

Hur man skapar en ny användare

Så här skapar du en ny användare inom MySQL-skalet.
Först har ett användarkonto i MySQL två delar: ett användarnamn och ett värdnamn. Kör det här kommandot för att skapa ett nytt MySQL-användarkonto:
"mysql> CREATE USER 'newuser' @ 'localhost' IDENTIFIERAD AV 'user_password'"

Obs: Ersätt "newuser" med det nya användarnamnet och "user_password" med användarlösenordet.

I det här exemplet är värdnamnsdelen inställd på localhost. Detta innebär att användaren bara kommer att kunna ansluta till MySQL-servern från localhost, vilket betyder det system som MySQL-servern körs på.

Hur man ger behörigheter

Just nu har den nya användaren inga behörigheter och kan inte göra någonting inom databaserna. Så det första du vill göra är att ge användaren tillgång till den information de behöver. Det finns många privilegier som du kan tilldela den nya användaren, men de mest använda är:

  • ALLA PRIVILEGES - Ger alla behörigheter till ett användarkonto.
  • CREATE - Låter användarkontot skapa databaser och tabeller.
  • DROP - Låter användarkontot släppa databaser och tabeller.
  • DELETE - Låter användarkontot ta bort rader från en specifik tabell.
  • INSERT - Låter användarkontot infoga rader i en specifik tabell.
  • VÄLJ - Låter användarkontot läsa en databas.
  • UPDATE - Låter användarkontot uppdatera tabellrader.

För att ge specifika behörigheter till ett användarkonto använder du följande syntax:
mysql> GRANT Permission1, Permission2 ON database_name.table_name TO 'database_user' @ 'localhost';

Till exempel:
Gör alla privilegier till ett användarkonto över en specifik databas:
mysql> GE ALLA PRIVILEGER PÅ databasnamn. * TILL 'databasanvändare' @ 'localhost';
Gör alla privilegier till ett användarkonto i alla databaser:
mysql> GE ALLA PRIVILEGER PÅ *. * TILL 'databasanvändare' @ 'localhost';
Gör alla privilegier till ett användarkonto över en specifik tabell från en databas:
mysql> GE ALLA PRIVILEGER PÅ databasnamn.tabellnamn TILL 'databasanvändare' @ 'localhost';
Ge flera användare ett användarkonto över en specifik databas:
mysql> GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON database_name. * TO database_user @ '

Kom ihåg att använda kommandot Flush Privileges när du uppdaterar eller ändrar en behörighet.
När du är klar med behörigheterna som du vill ställa in för dina nya användare laddar du alltid in alla behörigheter.

Hur återkallas en tillåtelse

Om du behöver återkalla ett tillstånd är strukturen nästan identisk med att bevilja den.
Kör det här kommandot för att återkalla alla behörigheter från ett användarkonto över en specifik databas:
mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES ON database_name. * FRÅN 'database_user' @ localhost '

Obs: Vid återkallande av behörigheter kräver syntaxen att du använder FROM istället för TILL som vi använde när du beviljade behörigheter.

Förhoppningsvis har du en bättre känsla för hur du lägger till nya användare och ger dem olika behörigheter i en MySQL-databas efter att ha läst den här guiden.

July 28, 2020

Lämna ett svar