Hur du helt inaktiverar makron i MS Word

Makron inbäddade i Microsoft Office-filer är en mycket vanlig plats där dåliga skådespelare älskar att dölja skadlig kod. Att tillåta att makro körs när du öppnar en skadlig fil kan orsaka allvarliga skador på ditt system och orsaka att ett stort antal skadliga nyttolaster laddas ner och distribueras på din dator.

Den här artikeln visar hur du helt inaktiverar makron i MS Word.

MS Word-filer är utan tvekan det vanligaste MS Office-skadliga makrofordonet som används av dåliga aktörer. De kan vara särskilt farliga om du delar din dator med andra familjemedlemmar som inte är lika tekniskt kunniga som du. När du använder standardinställningarna för MS Word tar programvaran fram en uppmaning och ber användaren manuellt tillåta makroexekvering, om de litar på källan till filen.

Men om din dator också används av personer som kanske inte helt förstår den potentiella risken för denna uppmaning och förbiser den, medan du öppnar en skadlig e-postbilaga, kan detta också stava mycket problem för dig.

Den här artikeln kommer att ge dig några enkla steg du kan följa för att helt inaktivera anvisningarna och makron i MS Word, vilket förhindrar eventuella skador som härrör från MS Word-filer.

För att helt inaktivera makroexekvering och uppmaningar om att tillåta makron i MS Word, gör följande:

  1. Starta MS Word
  2. Klicka på menyalternativet "Alternativ" i det nedre vänstra hörnet av fönstret. Om din förekomst av Word redan har en fil laddad kan du komma åt knappen "Alternativ" genom att klicka på "Arkiv" i menyfliksområdet och sedan "Alternativ" längst ned till vänster.
  3. När det nya fönstret dyker upp klickar du på "Trust center" i den vänstra panelen.
  4. Klicka på knappen "Trust Center Settings".
  5. I det nya fönstret som kommer upp klickar du på "Makroinställningar" i den vänstra panelen.
  6. Klicka på "Inaktivera alla makron utan avisering" i den högra panelen.
  7. Klicka på "Ok" och sedan "Ok" igen i fönstret under.

Detta är allt du behöver göra för att helt skydda din dator mot MS Word makrobaserade skadliga filer. Även om någon försöker öppna en Word-fil som innehåller ett skadligt makro kommer makrot att automatiskt nekas körning, utan att användaren oavsiktligt eller oavsiktligt tillåter det.

November 18, 2020

Lämna ett svar