Försökt RDP angriper överspänningsmärken 2020

En av de största förändringarna i det digitala landskapet som den globala Covid-pandemin 2020 medförde var övergången mot att arbeta hemifrån och överge traditionella kontorslokaler. Denna massiva förändring ledde till en mycket uppenbar förändring i världen av digital säkerhet och skisserade en växande trend - en kraftig ökning av RDP-attacker.

Det är helt naturligt att RDP-attacker kommer att öka, med miljoner som arbetar hemifrån och i en miljö som i allmänhet är mycket mindre säker än ett företagskontor. Med mycket mindre säkerhetsprotokoll på plats och en allmän slappare inställning till arbete.

Säkerhetsforskare publicerade data som visade att RDP-attackförsök har ökat 768% under det senaste året. Totalt 29 häpnadsväckande 29 miljarder försök till RDP-attacker utfördes 2020, med fokus och inriktning på personer som arbetar hemifrån.

RDP-attacker används för att få tillgång till ett företags nätinfrastruktur och kan ha förödande effekter. När en RDP-startpunkt äventyras kan de dåliga aktörerna distribuera ytterligare skadlig kod i nätverket, inklusive ransomware.

Det massiva angreppet på RDP-attacker lättade lite de senaste månaderna 2020. Enligt forskare var orsaken till detta fokusförskjutningen - dåliga skådespelare förberedde sig för att få ut det mesta av massiva digitala försäljningshändelser som Black Fredag 2020 i slutet av november och semestershoppen.

Båda dessa händelser var mer onlinefokuserade än någonsin tidigare på grund av låsning och pandemi.

Kärnan här skulle vara att utan att pandemin är slut, skulle företag och företag fokusera på att förbättra sina anställdas medvetenhet om digital säkerhet. Det finns saker som kan minimera riskerna med att arbeta hemifrån.

Åtgärderna inkluderar att använda starka lösenord som representerar en betydande skada för brute-force-attacker, vilket möjliggör multifaktorautentisering på varje applikation och plattform som erbjuder denna funktion.

Även om dessa typer av säkerhetsåtgärder är tillämpliga på vår vardag och online-konton i stort, är de särskilt viktiga när det gäller företagssäkerhet.

February 8, 2021
Uncategorized