Plik pomocy Cyclonis Password Manager Wylogowanie z Cyclonis Password Manager

CYCLONIS PASSWORD MANAGER Dokumentacja pomocy

Rozpocznij z Cyclonis Password Manager

wydrukować

Wylogowanie z Cyclonis Password Manager

Odhlásit se můžete z Cyclonis Password Manager kdykoli. Toto je velmi důležitá funkce, zejména pokud sdílíte své zařízení s někým jiným, používáte Cyclonis Password Manager na veřejném počítači (například v internetové kavárně nebo knihovně), nebo jste nastavili Cyclonis Password Manager, aby si pamatoval vaše hlavní heslo. Odhlášení se zakáže přístup do vašeho trezoru, a tím pomáhá chránit vaše hesla a data před neoprávněným přístupem.

Tip: V části Odhlášení na kartě Nastavení> Upřesnit můžete nakonfigurovat Cyclonis Password Manager tak, aby se automaticky odhlásil, když jste byli neaktivní po určitou dobu, kterou jste vybrali. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na 24 hodin. Cyclonis Password Manager můžete nakonfigurovat tak, aby se automaticky odhlásil, když je zařízení uzamčeno nebo když je aktivován spořič obrazovky systému. Možná budete muset kliknout na ikonu Zámek v dolní části stránky a zadejte hlavní heslo pro provedení změn.

Odhlášení z Cyclonis Password Manager

Jak se odhlásit z aplikace Cyclonis Password Manager ze stolní aplikace

  1. Klikněte na nabídku Soubor v levém horním rohu aplikace a vyberte Odhlásit se.
  2. Pokud se zobrazí výzva se zprávou Opravdu se chcete odhlásit?, klikněte na Ano.

Při příštím přihlášení budete muset zadat svou e-mailovou adresu a hlavní heslo.

Jak se odhlásit z nástroje Cyclonis Password Manager z rozšíření prohlížeče

  1. Na panelu nástrojů prohlížeče klikněte na logo Cyclonis Password Manager.
  2. V okně rozšíření prohlížeče Cyclonis Password Manager přepněte přepínač ON/OFF do polohy OFF.
  3. Pokud se zobrazí výzva, klepněte na tlačítko Ano, Odhlášení.

Při příštím přihlášení budete muset zadat svou e-mailovou adresu a hlavní heslo.