Błąd „Błąd instalatora NVIDIA”

Czasami instalacje sterowników nie przebiegają tak sprawnie, jak się spodziewałeś. Czkawka podczas instalacji sterownika może być spowodowana wieloma stanami systemu i konfliktami.

Sterowniki wideo są na ogół największymi komponentami sterownika znajdującymi się w systemie pod względem rozmiaru pliku i są najbardziej złożonymi częściami sterowników komputera. Sterowniki firmy NVIDIA nie są wyjątkiem. Pakiety instalatora sterowników dla procesorów graficznych NVIDIA ważą ponad 600 megabajtów.

Czasami, gdy sterownik, który jest tak złożony, próbuje zainstalować się w systemie, możesz napotkać ogólny błąd oznaczony jako „Błąd instalatora NVIDIA”. W tym artykule znajdziesz kilka pomysłów, jak obejść ten błąd i zainstalować nowe sterowniki.

  1. Najpierw spróbuj prostego ponownego uruchomienia

Bardzo często plik, który jest używany i powoduje awarię instalatora, nie powoduje podobnych problemów po prostym ponownym uruchomieniu. Zanim spróbujesz bardziej złożonych rozwiązań, wypróbuj nowy rozruch systemu i ponownie uruchom pakiet instalatora sterownika. Istnieje duża szansa, że tym razem nie otrzymasz błędu.

  1. Spróbuj przeprowadzić czystą instalację

Oprogramowanie instalacyjne sterowników firmy NVIDIA umożliwia czystą instalację, która najpierw usuwa wszelkie istniejące sterowniki i pliki NVIDIA w systemie, a następnie wdraża pełną instalację sterownika na czystej karcie. Aby przeprowadzić czystą instalację sterownika NVIDIA, wybierz „Niestandardowe (zaawansowane)” w instalatorze zaraz po ekranie umowy licencyjnej i kliknij „Dalej”. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł wybrać komponenty sterownika do zainstalowania, a poniżej pojawi się pole wyboru o nazwie „Wykonaj czystą instalację”. Zaznacz, aby usunąć istniejące sterowniki NVIDIA przed zainstalowaniem nowego. Pomoże to w znacznej części awarii i wystąpień błędu „NVIDIA Installer Failed”.

  1. Tymczasowo zatrzymaj oprogramowanie antywirusowe

W niektórych skrajnych przypadkach pakiet antywirusowy może zakłócać normalną instalację sterowników NVIDIA. Aby obejść ten problem bez narażania ogólnego bezpieczeństwa systemu na dłuższą metę, po prostu wyłącz lub zatrzymaj oprogramowanie antywirusowe przed uruchomieniem pakietu instalacyjnego. W większości pakietów antywirusowych możesz to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań i znajdując tam opcję tymczasowego wyłączenia aplikacji.

  1. Zatrzymaj wszystkie usługi związane z NVIDIA

Ostatni krok, który możesz podjąć, obejmuje wyłączenie wszystkich aktywnych usług NVIDIA i ponowne uruchomienie instalatora. Aby uzyskać dostęp do aplikacji usług, po prostu otwórz menu Start, wpisz „usługi” i kliknij ikonę aplikacji, która się pojawi. W oknie usług znajdź dowolne usługi, których nazwy rozpoczynają się od „NVIDIA”, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zatrzymaj” z menu rozwijanego.

Po zatrzymaniu wszystkich odpowiednich usług NVIDIA ponownie uruchom instalator sterownika i wszystko powinno pójść gładko.

January 6, 2021

Zostaw odpowiedź