Jak naprawić błąd systemu plików podczas wklejania haseł w skrzynce poświadczeń UAC systemu Windows

W tym artykule omówimy opisanie możliwej przyczyny, a następnie podamy odpowiednie obejście problemu „Błąd systemu plików”, który możesz napotkać podczas próby skopiowania i wklejenia hasła do okna dialogowego poświadczeń Kontroli konta użytkownika (UAC) w systemie Windows 10.

Jaki jest błąd systemu plików w oknie dialogowym poświadczeń?

Załóżmy, że chcesz uruchomić aplikację przy użyciu uprawnień nadrzędnych. Tak jak ty kliknij prawym przyciskiem myszy cmd.exe i wybierz Uruchom jako administrator. W takim przypadku okno dialogowe Kontrola konta użytkownika (UAC) monituje o podanie poświadczeń użytkownika (nazwa użytkownika i hasło). Następnie spróbuj skopiować hasło ze źródła i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V, aby wkleić hasło w polu. W tym momencie mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

„Ten program nie ma skojarzonego z nim programu do wykonania tej czynności. Błąd systemu plików (-1073741189)”.

Kod błędu 1073741189 oznacza, że wartości rejestru ustawień kontroli konta użytkownika lub kontroli konta użytkownika zostały zmienione lub pliki systemowe są uszkodzone. Ponadto, jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy pole hasła, menu kontekstowe skrótów, w którym można normalnie wybrać opcję Wklej, nie zostanie wyświetlone.

Jeśli spróbujesz szukać dalej, okaże się, że Consent.exe ulega awarii, gdy wystąpi błąd. Consent.exe to plik, który w pierwszej kolejności uruchamia interfejs użytkownika dla UAC. Jest to aplikacja autoryzacyjna dla systemu Windows 10, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Jaka jest przyczyna wyświetlenia okna dialogowego poświadczeń „Błąd systemu plików”?

Wklejanie do bezpiecznego pola wprowadzania jest blokowane w systemie Windows 10 z jakiegoś powodu. Jednak awaria Consent.exe nie powinna mieć miejsca. To jest błąd.
W systemie Windows 10 dodano zmianę zabezpieczeń, która uniemożliwia dostęp do schowka z pulpitu Winlogon, czyli bezpiecznego pulpitu. Ta zmiana blokuje nieautoryzowanym użytkownikom wyświetlanie jakichkolwiek informacji w schowku.

Istnieje jednak nieoczekiwany efekt uboczny tej modyfikacji - nie można już wkleić informacji w polu tekstowym hasła w celu podniesienia uprawnień UAC.
Monity UAC są domyślnie wyświetlane na pulpicie Winlogon, aby żaden niezabezpieczony proces (czyli taki, który nie jest już uruchomiony jako SYSTEM) nie może szpiegować haseł lub innych danych wprowadzanych do okna dialogowego UAC.

Jak naprawić okno dialogowe poświadczeń „Błąd systemu plików”

Według firmy Microsoft, aby naprawić błąd zgody.exe, należy zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą systemu Windows 10. Jednak ta aktualizacja rozwiązuje tylko problem z awarią pliku zgody.exe. Nadal niemożliwe jest wklejenie hasła do pola wprowadzania.

Jeśli tak bardzo chcesz wkleić swoje hasła do okna dialogowego poświadczeń UAC bez otrzymywania błędu systemu plików, firma Microsoft oferuje obejście:
„Aby obejść ten problem, użyj gpedit.msc do skonfigurowania monitu o podniesienie uprawnień UAC tak, aby był wyświetlany na pulpicie standardowego użytkownika zamiast na pulpicie Winlogon. Po skopiowaniu hasła i umieszczeniu go w schowku na pulpicie standardowego użytkownika, każdy proces który jest uruchomiony na tym pulpicie, może czytać te dane w postaci zwykłego tekstu. W efekcie potencjalne naruszenie bezpieczeństwa już nastąpiło bez konieczności jakiegokolwiek procesu, aby spróbować odczytać informacje o haśle z okna dialogowego UAC. "

July 29, 2020

Zostaw odpowiedź