Jak automatycznie uzupełniać hasła w telefonie z Androidem

Autouzupełnianie to przydatna funkcja, która pozwala urządzeniu na automatyczne wypełnianie formularzy i pól danych logowania użytkownika danymi. Podobnie jak menedżerowie haseł, którzy mogą wypełniać informacje w innych aplikacjach i witrynach danymi, które podałeś w przeszłości, usługa autouzupełniania Google może usunąć irytujące i czasochłonne prace związane z wypełnianiem formularzy.

Google ma już własną usługę zarządzania hasłami, której narzędzie do autouzupełniania Androida wykorzystuje do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła w różnych aplikacjach i witrynach. Może współpracować z innymi podobnymi usługami i narzędziami, np. Menedżerami haseł.

Uwaga: usługa autouzupełniania Google jest dostępna tylko dla Androida 8.0 i nowszych wersji.

Jak włączyć Google Autouzupełnianie

  1. Wejdź do aplikacji Ustawienia na urządzeniu z Androidem.
  2. Znajdź sekcję o nazwie Ogólne zarządzanie. Czasami nazywa się to Systemem Ogólnym.
  3. Otwórz Język i czas i naciśnij „Język i wprowadzanie”.
  4. Otwórz Pomoc wprowadzania lub Rozwiń ustawienia zaawansowane, jak to się czasem nazywa, i wybierz usługę autouzupełniania.
  5. Naciśnij opcję Google, aby ją wybrać, jeśli chcesz korzystać z usługi autouzupełniania Google. Jeśli wolisz aplikację autouzupełniania innej firmy, dotknij „Dodaj usługę”.

Teraz usługa autouzupełniania została włączona.

Jak zapisać dane logowania

  1. Otwórz usługę autouzupełniania na swoim urządzeniu.
  2. Otwórz Ustawienia Google lub wybranej aplikacji innej firmy.
  3. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, gdy Google zapyta, czy chcesz użyć go jako domyślnej usługi autouzupełniania.
  4. Wprowadź domyślny adres e-mail, który chcesz ustawić dla autouzupełniania, a następnie naciśnij Kontynuuj.
  5. Wprowadź dane, które chcesz automatycznie wypełniać przy każdym logowaniu do aplikacji i witryn, takie jak hasła i nazwy użytkowników.

Jak korzystać z usługi autouzupełniania

Aby przetestować funkcję autouzupełniania, otwórz dowolną aplikację lub witrynę i spróbuj zalogować się po wyświetleniu monitu. Jeśli udało Ci się zalogować, Android Oreo poprosi Cię o zapisanie nazwy użytkownika i hasła w Google lub wybranej przez Ciebie aplikacji innej firmy.

Następnie po każdym naciśnięciu przycisku „Zaloguj się” Twój adres e-mail będzie automatycznie wyświetlany jako zalecana opcja. Działa to prawie dokładnie tak, jak opcja autouzupełniania w Chrome w polu logowania.

Jeśli korzystasz z aplikacji innej firmy, otrzymasz sugestię, aby odblokować menedżera haseł i wybrać dane uwierzytelniające do użycia, nawet bez wychodzenia z ekranu logowania.

November 13, 2019

Zostaw odpowiedź