Το IntegrationAdmin είναι ένας εισβολέας προγράμματος περιήγησης

pup potentially unwanted program

Το IntegrationAdmin είναι ένα παραπλανητικό στοιχείο προγράμματος περιήγησης και αεροπειρατής του προγράμματος περιήγησης. Το IntegrationAdmin και τα στοιχεία του είναι γνωστό ότι υπάρχουν σε υπολογιστές macOS όπου μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις Διαδικτύου εντός των εφαρμογών του προγράμματος περιήγησης ιστού που είναι εγκατεστημένες στον επηρεασμένο υπολογιστή Mac.

Η τροποποίηση των ρυθμίσεων Διαδικτύου από το IntegrationAdmin ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το Mac να φορτώνει μια διαφορετική προεπιλεγμένη αρχική σελίδα όταν ανοίγει ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες υπολογιστών και να είναι μια σημαντική ενόχληση που τους εμποδίζει να σερφάρουν στο διαδίκτυο όπως θα έκαναν συνήθως.

Ο αεροπειρατής του προγράμματος περιήγησης IntegrationAdmin μπορεί να φορτωθεί όταν χρήστες υπολογιστών Mac πραγματοποιούν λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων ή ομαδοποιημένου λογισμικού από το Διαδίκτυο μέσω πηγής τρίτου μέρους. Στοιχεία που σχετίζονται με το IntegrationAdmin ενδέχεται να φορτωθούν ως επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης, οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν για να σταματήσουν οι ανεπιθύμητες ενέργειες του IntegrationAdmin.

Η κατάργηση του IntegrationAdmin και των στοιχείων του μπορεί να γίνει αυτόματα μέσω της χρήσης ενός προγράμματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό που είναι σε θέση να αναζητήσει και να αφαιρέσει αεροπειρατές προγράμματος περιήγησης σε υπολογιστές macOS που εκτελούν πρόσφατες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων προ ετών.

December 29, 2021