帮助文件 Cyclonis Password Manager 导入和导出加密的Cyclonis密码管理器的保险库

CYCLONIS PASSWORD MANAGER的帮助文档

开始使用Cyclonis Password Manager

打印

导入和导出加密的Cyclonis密码管理器的保险库

Import šifrovaných dat úschovny

 1. Klikněte na nabídku Soubor v levém horním rohu aplikace. Vyberte možnost Importovat/Exportovat a poté vyberte Importovat šifrovaný trezor.
 2. Vyberte konkrétní soubor, ze kterého chcete importovat data.
 3. Klikněte na
 4. V případě potřeby zadejte své hlavní heslo a klikněte na OK.
 5. Klepnutím na OK zavřete okno Import dokončen.

Export šifrovaných dat úschovny

 1. Klikněte na nabídku Soubor v levém horním rohu aplikace. Vyberte možnost Import/Export a poté vyberte Exportovat šifrovaný trezor.
 2. Vyberte místo, kam chcete exportovat šifrovaný trezor.
 3. Zadejte název zašifrovaného souboru úložiště v poli název souboru.
 4. Klikněte na.
 5. V případě potřeby zadejte své hlavní heslo a klikněte na OK.
 6. Klepnutím na OK zavřete okno Export úspěšně dokončen.