Ygl Search Rogue Extension

web browser hijacker

Ygl Search är namnet på ett oseriöst webbläsartillägg som fungerar som en webbläsarkapare.

Både falska tillägg och webbläsarkapare klassificeras som potentiellt oönskade program eller PUPs. Potentiellt oönskade program är en typ av programvara som upptar den gråzon som finns mellan legitima applikationer och fullständig skadlig programvara.

Om du har Ygl Search installerat i din webbläsare kommer din standardsökmotor och startsida att bytas till keysearchs dot com - en falsk sökmotor. Webbläsarkapare som främjar liknande falska sökmotorer är mycket vanliga.

Dessa ändringar sker utan korrekt avslöjande eller att användaren frågas om tydligt och uttryckligt samtycke, vilket gör tillägget till en PUP.

På grund av de oönskade åtgärder som Ygl Search utför, är tillägget inte listat och kan inte hittas på den officiella Chrome Web Store.

Om du hittar Ygl Search på ditt system bör du ta bort det för att återställa din webbläsare till dess normala tillstånd och förhindra eventuella integritetsrisker i samband med webbläsarkapare.

September 29, 2022