XHAMSTER Ransomware

ransomware

XHAMSTER ransomware är en stam av filkrypterande skadlig programvara som tros tillhöra Phobos-familjen.

XHAMSTER ransomware kommer att kryptera offerfiler en gång på systemet och kommer att göra dem oläsbara. Krypterade filer behåller sina ursprungliga filnamn, men får ett tillägg med flera komponenter bifogat till dem. Det nyligen tillagda tillägget innehåller ID-strängen som tilldelats offret, hackarnas ICQ-användarnamn och .XHAMSTER i slutet. På detta sätt kommer en fil som tidigare hette "document.doc" att omvandlas till "document.doc.id[alfanumerisk sträng].[ICQ@xhamster2020].XHAMSTER.

Hackare som utnyttjar XHAMSTER ransomware verkar använda den nu föråldrade ICQ-klienten och offren kommer att behöva använda programvaran om de vill komma i kontakt. Detta tillåter dem troligen att flyga under radarn eftersom programmet och plattformen är utfasade och mycket gamla.

När ransomwaren krypterar filer, visar den ett popup-fönster som innehåller lösensumman och släpper den i en fil med namnet "info.txt". Popup-fönstret visar en .hta-fil med en något annan version av lösennotistexten. Info.txt-lösennotan lyder som följer:

UPPMÄRKSAMHET!!!

Tyvärr för dig lämnade en stor IT-säkerhetsbrist dig öppen för attack.

Alla dina filer har krypterats med chiffer som är mer avancerade än de som används för diplomatisk kommunikation.

Du kan spendera dagar och månader på att leta efter ett magiskt sätt att dekryptera dina filer, men var säker på att vi är de enda som kan hjälpa dig att återställa dina filer, det finns inget gratis verktyg.

Om du vill återställa filer, installera ICQ-programvara på din PC här hxxps://icq dot com/windows/ eller på din mobiltelefon sök i Appstore / Google play market "ICQ"

Skriv till vår ICQ @xhamster2020 hxxps://icq dot im/xhamster2020

Skriv fil-ID i rubriken på ditt meddelande

Innan du betalar kan du skicka oss upp till 5 filer för gratis dekryptering. Den totala storleken på filer måste vara mindre än 3 Mb och filer bör inte innehålla värdefull information.

Uppmärksamhet!

Byt inte namn på krypterade filer.

Försök inte att dekryptera dina data med programvara från tredje part, det kan orsaka permanent dataförlust.

Dekryptering av dina filer med hjälp av tredje part kan orsaka ökat pris (de lägger till sin avgift till vår) eller så kan du bli offer för en bluff.

Det finns för närvarande inget dekrypteringsverktyg för XHAMSTER ransomware och det enda sättet att återställa kodade filer är en backup-enhet eller andra former av offlinelagring.

May 4, 2022