Wanqu Ransomware

ransomware

Wanqu är det märkliga namnet på en nyupptäckt stam av filkrypterande skadlig programvara.

Den nya Wanqu ransomware fungerar i stort sett som förväntat. Det kommer att kryptera de flesta filer som finns på offersystemet, vilket lämnar OS-viktiga filer intakta. Krypterade filtyper inkluderar de flesta media-, dokument-, arkiv- och databastillägg.

När de väl är krypterade får filer tillägget ".Wanqu". Detta gör att en fil som tidigare hette "photo.jpg" förvandlas till "photo.jpg.Wanqu" vid kryptering.

Ransomwaren sätter in sina krav på lösen i två separata filer, med namnet "RESTORE_FILES_INFO.txt" respektive "RESTORE_FILES_INFO.hta". Den fullständiga lösennotan som finns i textfilen lyder som följer:

Hallå !!!

Många av dina dokument, foton, lösenord, databaser och andra filer finns inte längre

tillgängliga eftersom de var krypterade. Du kanske letar efter ett sätt att återställa dina filer,

men slösa inte din tid. Ingen kommer att kunna återställa dina filer utan vår dekrypteringsnyckel (om någon säger att de kan göra det kommer de också att kontakta mig och

Jag kommer att göra priset mycket dyrare än om du kontaktade direkt).

ANVÄND INTE GMAIL.COM FÖR ATT KONTAKTA OSS

!!!DATAÅTERSTÄLLNINGSFÖRETAGEN VILL BARA HA DINA PENGAR!!!

!!DATAÅTERSTÄLLNINGSFÖRETAG KOMMER ENDAST ÖKNING AV DEKRYPTERINGSTID!!

Kan jag återställa mina filer? Visst. Vi garanterar att du kan återställa alla dina filer säkert och enkelt Men du har inte tillräckligt med tid. Lika snabbt du betalar lika snabbt kommer all din data tillbaka som innan kryptering.

Skicka e-post till denna adress: dina data på RecoveryGroup prick på

Eller kontakta hxxps://supportdatarecovery.cc/users.php user:Wanqu lösenord:zVIJmqEB

Du måste betala för dekryptering i Bitcoins.

OBS!!!

Byt inte namn på krypterade filer. Försök inte att dekryptera dina data med hjälp av programvara från tredje part, det kan orsaka permanent dataförlust. Dekryptering av dina filer med hjälp av tredje part kan orsaka ökat pris (de lägger till sin avgift till vår) eller så kan du bli ett offer för en bluff.

Vi har också all din information att dela med oss av. Det ligger i ditt intresse att kontakta oss så snart som möjligt.

Nyckelidentifierare:

September 27, 2022