Orbit Ransomware: Vad det är och hur man undviker det

Vad är Orbit Ransomware?

Orbit ransomware är en typ av skadlig programvara utformad för att kryptera filer på ett offers dator och kräva en lösensumma för deras dekryptering. Orbit ransomware riktar sig mot filer genom att lägga till en sträng med slumpmässiga tecken – troligen offrets ID – och tillägget ".orbit" till de ursprungliga filnamnen. Till exempel, "picture.png" blir "picture.png.{22C68B2A-F1F0-E04A-25F3-AF21452DA46C}.orbit" och så vidare. När krypteringsprocessen är klar genererar ransomwaren en lösennota, vanligtvis kallad "README.TXT."

Vad Ransomware-infektioner vanligtvis vill ha

Ransomware, inklusive Orbit, används främst av cyberkriminella för att pressa ut pengar från offer. Lösensedeln som angriparna lämnat informerar offret om att deras filer har krypterats och endast kan återställas genom att köpa ett dekrypteringsverktyg från angriparna. Den tillhandahåller ett Tox-ID för kommunikation och erbjuder till och med att dekryptera en fil gratis som bevis på att de kan dekryptera filerna.

Noteringen varnar också för att döpa om eller redigera de krypterade filerna, använda programvara från tredje part för dekryptering eller kontakta tredje part. Angriparna hotar att sådana handlingar kan leda till dataförlust eller bedrägerier. Dessutom hävdar de att de har tillgång till offrets nätverk och hotar att sälja eller avslöja offrets data om de inte tar kontakt inom 24 timmar.

Orbit Ransomwares anmärkning:

YOUR FILES ARE ENCRYPTED!

Your files, documents, photos, databases and other important files are encrypted.

If you found this document in a zip, do not modify the contents of that archive! Do not edit, add or remove files from it!

You are not able to decrypt it by yourself! The only method of recovering files is to purchase an unique decryptor.
Only we can give you this decryptor and only we can recover your files.

To be sure we have the decryptor and it works you can send an message uTox: 4CEEB4949763512B2B6603DA8CA79291D041B2DEF5A8A39D7F491B1F84A4E85C0BEC17F728A7 and decrypt one file for free.
But this file should be of not valuable!

Do you really want to restore your files?
TOX: 4CEEB4949763512B2B6603DA8CA79291D041B2DEF5A8A39D7F491B1F84A4E85C0BEC17F728A7

How to use tox:

 1. Download a uTox client: hxxp://utox.org
 2. Run it
 3. Add our TOX id:
  4CEEB4949763512B2B6603DA8CA79291D041B2DEF5A8A39D7F491B1F84A4E85C0BEC17F728A7

Attention!

 • Do not rename or edit encrypted files and archives containing encrypted files.
 • Do not try to decrypt your data using third party software, it may cause permanent data loss.
 • Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price (they add their fee to our) or you can become a victim of a scam.
 • We have been in your network for a long time. We know everything about your company most of your information has already been downloaded to our server. We recommend you to do not waste your time if you dont wont we start 2nd part.
 • You have 24 hours to contact us.
 • Otherwise, your data will be sold or made public.

Förstå Ransomware

Ransomware är en typ av skadlig programvara som används av angripare för att pressa ut pengar från offer genom att kryptera deras filer. Cyberbrottslingar riktar sig till individer, företag och organisationer. Viktig data bör säkerhetskopieras regelbundet för att förhindra förlust på grund av en ransomware-attack. Ransomware-varianter som Anonymous Encryptor, Watz och PartiZAN32 framhäver mångfalden och anpassningsförmågan hos dessa hot.

Hur Ransomware infekterar datorer

Cyberkriminella använder olika taktiker för att lura användare att köra ransomware på sina datorer. Vanliga metoder inkluderar:

 • Nätfiske-e-postmeddelanden : Bedrägliga e-postmeddelanden som innehåller skadliga länkar eller bilagor är en primär vektor för distribution av ransomware.
 • Piratkopierad programvara : Ransomware döljs ofta i piratkopierad programvara eller crackverktyg.
 • Skadliga annonser : Onlineannonser kan användas för att leverera ransomware.
 • Utnyttja sårbarheter : Angripare utnyttjar sårbarheter i föråldrade operativsystem eller programvara.
 • Infekterade USB-enheter : Fysiska enheter som USB-enheter kan användas för att sprida ransomware.
 • Bedrägerier med teknisk support : Bedräglig teknisk support kan lura användare att ladda ner skadlig programvara.
 • P2P-nätverk och gratis filvärdsajter : Ransomware kan spridas via peer-to-peer-nätverk och gratis filvärdtjänster.
 • Webbplatser som är utsatta för intrång : Att besöka intrångade eller vilseledande webbplatser kan leda till infektion med ransomware.

Hur man undviker Ransomware-infektioner

Att undvika ransomware-infektioner kräver en kombination av god praxis och förebyggande åtgärder:

 1. Regelbundna säkerhetskopieringar : Säkerhetskopiera regelbundet viktig data till en fjärrserver eller en frånkopplad lagringsenhet. Detta säkerställer att även om filer är krypterade, förblir en kopia tillgänglig.
 2. E-postvaksamhet : Var försiktig med e-postmeddelanden, särskilt de från okända avsändare. Undvik att klicka på länkar eller ladda ner bilagor från misstänkta e-postmeddelanden.
 3. Uppdaterad programvara : Håll all programvara och operativsystem uppdaterade. Cyberbrottslingar utnyttjar ofta sårbarheter i föråldrade system för att leverera ransomware.
 4. Använd säkerhetsprogramvara : Installera och underhåll pålitlig säkerhetsprogramvara som upptäcker och blockerar ransomware. Uppdatera regelbundet denna programvara för att se till att den kan försvara sig mot de senaste hoten.
 5. Säkra nätverk : Se till att ditt nätverk är säkert och segmenterat där det är möjligt för att begränsa spridningen av ransomware inom nätverket.

Slutgiltiga tankar

Orbit ransomware, liksom andra ransomware-varianter, utgör ett betydande hot mot både individer och organisationer. Genom att förstå hur ransomware fungerar och vidta proaktiva åtgärder för att säkra data och system kan risken för infektion minskas avsevärt. Regelbundna säkerhetskopieringar, vaksamma e-postrutiner, uppdaterad programvara, robusta säkerhetsåtgärder och säkra nätverkskonfigurationer är väsentliga komponenter i en omfattande försvarsstrategi för ransomware.

June 7, 2024
Läser in...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.