Basn Ransomware ber om lösensumma i Crypto

Våra säkerhetsexperter identifierade Basn skadlig programvara medan de genomförde en analys av nya ransomware-prover.

Detta skadliga program är en typ av ransomware, som låser data och begär betalning för att återställa dem. Vi testade det med vår testdator och märkte att alla krypterade filer var utrustade med filnamnstillägget ".basn".

Efter detta skapades en "unlock your files.txt"-fil på skrivbordet, vilket avslöjade att Basn riktar sig mot företag snarare än individer. Aviseringen i texten angav att all data hade krypterats och ytterligare detaljer hade stulits, vilket varnade för ett krav på lösen som använde antingen Bitcoin eller Monero kryptovaluta för att dekryptera filerna och stoppa eventuella läckage av känslig information. Lösenbeloppet var inte specificerat.

Basn Ransom Note ber om Monero eller Bitcoin

Den fullständiga texten i Basn lösennotan lyder som följer:

Hej, ditt företags dator är krypterad av mig, och databasen och data laddas ner. Om du inte vill att jag ska avslöja detta material måste du betala mig en lösen. Efter att ha mottagit lösensumman kommer jag att radera alla nedladdade filer och hjälpa dig att dekryptera din dator, annars om vi gör det kommer vi att avslöja detta material och ditt företag kommer att möta oöverträffade konsekvenser.

Vi jobbar bara för pengar och förstör inte ditt nätverk, och vi är väldigt ärliga. Efter att ha mottagit lösen kommer vi också att förse dig med information om sårbarheten i ditt system för att hjälpa dig att åtgärda sårbarheten för att undvika återangrepp.

Om du tvivlar på vår förmåga att dekryptera filer kan du skicka några krypterade filer till mig så kommer jag att dekryptera dem för att bevisa det.

Vänligen betala lösensumman i Bitcoin eller Monero.

Använd TOX för att kontakta mig eller mejla mig.

E-post:DavidTIzzo@dnmx.org

TOX: alfanumeriska strängar
TOX Ladda ner:hxxps://tox.chat/download.html

Varför ska du aldrig betala lösenpengar till hackare?

Att betala lösenpengar till hackare rekommenderas inte eftersom det bara uppmuntrar dem att fortsätta utpressa fler offer. Det skickar också ett budskap till andra cyberkriminella att de kan tjäna lätta pengar genom att rikta in sig på sårbara datorsystem. Dessutom finns det ingen garanti för att hackaren faktiskt kommer att tillhandahålla dekrypteringsnyckeln efter att ha tagit emot betalningen.

Om du betalar lösen kan du dessutom riskera att bli offer för identitetsstöld eller andra skadliga aktiviteter. Hackare kan behålla din ekonomiska information för framtida bruk, och de kan också dela den med andra cyberbrottslingar.

Slutligen, att betala lösen pengar stöder direkt kriminell verksamhet, vilket aldrig är något som bör göras lättvindigt. Istället för att ge efter för hackares krav är det bäst att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dina datorsystem och data i framtiden. Dessa åtgärder inkluderar att uppdatera säkerhetsprogramvaran regelbundet, säkerhetskopiera viktiga filer och data och utbilda dig själv om bästa praxis för cybersäkerhet.

Genom att vidta rätt försiktighetsåtgärder och undvika att betala lösenpengar kan du hjälpa till att göra internet till en säkrare plats för alla.

March 20, 2023
Läser in...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.