Personuppgifter om 186 000 australier läcker ut NSW-dataintrång

En närbildsöversyn av ett säkerhetsbrott som ägde rum i maj 2020 avslöjade att hackare fick tillgång till uppgifterna om 186 000 australiska medborgare.

Angreppet riktade sig till e-postkonton för nästan 50 anställda vid Australian Service NSW, en administrativ myndighet i New South Wales som fungerar som en digital portal för statliga onlinetjänster. Personalens e-postmeddelanden togs över med phishing-attacker och genom dem kunde de dåliga aktörerna komma åt nästan 4 miljoner dokument lagrade av Service NSW.

NSW: s VD informerade allmänheten om att attacken var begränsad inom räckhåll och att hackarna bara kunde komma åt dokument som finns i de berörda 47 e-postkontona. Under utredningen och granskningen av intrånget visade det sig att en halv miljon av de totala 3,8 miljoner dokument som blev tillgängliga innehöll personlig information från 186 000 Service NSW-kunder.

Alla berörda medborgare har fått ett brev för att informera dem om händelsen.

Medan polisen fortfarande utreder attacken, har Service NSW inrättat en dedikerad supportfilial för att hantera de som hade sin personliga information läckt ut i överträdelsen.

Råd för potentiella dataintrång

De råd som delats ut till potentiella offer för dataintrånget listade ett antal försiktighetsåtgärder. Dessa inkluderar att använda ett annat lösenord för varje inloggning av tjänster och göra lösenordet så starkt som möjligt med en blandning av gemener och versaler, samt symboler och siffror.

Dessutom rekommenderas också att använda tvåfaktorautentisering när det är möjligt. Slutligen rekommenderas alla som fruktar att de kan ha utsatt för känslig finansiell information att hålla koll på sina kontoutdrag och övervaka eventuella utgifter eller aktiviteter som de inte känner igen eller tycker är ovanliga.

Det finns inget enda sätt att vara säker online och skydd är en komplex blandning av olika faktorer som inkluderar säkerhetsprogramvara, användarnas medvetenhet och maximering av alla plattformsbaserade funktioner som ger extra skydd.

September 23, 2020

Lämna ett svar