Microsoft, DHL och LinkedIn Bland de bästa varumärkena som utnyttjas under 2020 Phishing Attacks

I början av januari 2021 publicerade säkerhetsexperter med Check Point sina resultat om nätfiskeattacker och kampanjer under det sista kvartalet det senaste året och avslöjade både några intressanta nya trender och några oförändrade diagramtoppare.

Företaget och varumärket som fortfarande är mest förfalskat och efterliknas av dåliga aktörer i nätfiskekampanjer är fortfarande detsamma som det var under de senaste kvartalen. Diagrammet för de mest utnyttjade och efterliknade varumärkena under andra kvartalet 2020 toppas fortfarande av Microsoft.

Detta borde inte vara alltför förvånande, med tanke på det oerhört omfattande antagandet av Microsofts kontorssvit. Företagsomfattande nätverk där Microsoft Office 365 är installerat är ett av de mest lukrativa målen för dåliga skådespelare och att försöka utfärda referenser från vanliga anställda för att få inledande åtkomst och arbeta sig därifrån är en av favoritattackvektorerna för hotaktörer .

Falska Microsoft-e-postmeddelanden som används i nätfiskekampanjer utgjorde 43% av all nätfiskeaktivitet under kvartalet, jämfört med 19% under tredje kvartalet. DHL behöll den andra platsen i diagrammet med en andel på 18% - en tvåfaldig kvartalsökning jämfört med kvartalet från tredje kvartalets 9%.

Den intressanta nya trenden är det kraftiga missbruket av online-detaljhandeln. Amazon och Ikea var inte ens bland de tio bästa namnen som används mest inom phishing under tredje kvartalet, medan de tog respektive fjärde och sjätte plats under det sista kvartalet 2020. Detta kan förklaras med de massiva nätfiskekampanjer som äger rum under semestern shopping säsong.

DHL kvar på andra plats är inte heller en stor överraskning. Med världsomspännande Covid-19-låsning och en betydligt ökad andel onlineinköp, från elektronik, till dagligvaror och dagligvaror, används leveranstjänster mycket mer.

Detta gör det mycket naturligt för dåliga skådespelare att försöka efterlikna de stora hushållsmärkena inom leveranstjänster som DHL.

Nätfiske är vanligt att dåliga skådespelare skickar ut falska e-postmeddelanden som försöker locka kunden, missbrukar legitima företagsnamn och logotyper för att få offren att klicka på länkar till sidor som innehåller falska inloggningsformulär som stjäl referenser.

January 18, 2021