Markets annonsprogram

pop-ups ads notifications

Markets är namnet på en adware-applikation, även kallad annonsstödd applikation. Adwares enda syfte är att visa annonser på ditt system, vanligtvis i din webbläsare, och tjäna pengar för dess skapare genom att visa dessa annonser.

De flesta annonsstödda program kommer i form av webbläsarkapare eller oseriösa webbläsartillägg som fungerar som kapare. När det gäller Markets adware är den annonsstödda appen faktiskt ett Windows-program som har en körbar fil och en hel uppsättning filer som följer med den.

Liksom de flesta annonsprogram kommer Markets att få annonser och popup-fönster att visas på ditt system. Problemet med detta beteende är att adware ofta fungerar tillsammans med oseriösa annonsnätverk och visar annonser som kan vara potentiellt farliga.

Oseriösa annonser kan länka till vilseledande webbplatser, opålitliga webbplatser, tvivelaktigt onlineinnehåll eller potentiellt oönskade program som oseriösa webbläsartillägg och kapare. Den här typen av annonser är uppenbarligen inte något du vill ska visas på ditt system.

Det är därför det är tillrådligt att bli av med alla former av reklamprogram du hittar på din dator, oavsett om det är Markets reklamprogram eller någon annan applikation som stöds av annonser.

September 21, 2022