Hjälpfil Cyclonis Password Manager Password Manager Gränssnitt

CYCLONIS PASSWORD MANAGER Hjälpdokumentation

Kom igång med Cyclonis Password Manager

skriva ut

Password Manager Gränssnitt

Hur du använder lösenordshanterarens sektion för webbplatser

Du kan lägga till inloggningsinformation och lösenord för webbplatskonto till ditt krypterade Cyclonis Password Manager-valv via sektionen Webbplatser . När du har lagt till inloggningsinformation för ett webbkonto kan Cyclonis Password Manager automatiskt fylla i användarnamn och lösenordsfält när du besöker webbplatsen och kan till och med automatiskt logga in dig, om den är konfigurerad för att göra det.

Ditt Cyclonis Password Manager-valv är krypterat med AES-256, en krypteringsalgoritm som används av regeringar, finansinstitut och i militära applikationer. Användarnamnen, lösenorden och annan information som du lägger till i valvet krypteras med ditt Cyclonis Password Manager-huvudlösenord. Om du har valt att använda en molnbaserad lagringsleverantör som stöds kan de krypterade valvdata synkroniseras över flera enheter.

Om du ännu inte har lagt till någon webbplatskontoinformation i Cyclonis Password Manager, bör du se skärmen nedan. Du kan klicka på knappen Ny webbplats längst upp till höger på skärmen för att komma igång.

Webbplatsen kan ses på två olika sätt. Du kan använda växlingsknappen till höger för att växla mellan de två visningslägena. Det första visningsläget ger dig en allmän översikt över alla webbplatskonton som du har lagrat i ditt Cyclonis Password Manager-valv.

Du kan klicka på knappen Sortera efter namn högst upp för att välja att sortera de listade webbplatserna antingen i alfabetisk ordning eller omvänd alfabetisk ordning .

Det andra visningsläget i avsnittet Webbplatser visar kontona som är lagrade i ditt valv i panelen till vänster. När du väljer en webbplats i det här visningsläget kommer panelen till höger att visa dess detaljer, som de lagras i ditt valv. Du kan bläddra igenom listan med musen eller genom att använda rullningsfältet som är bifogat listan.