Diamond Ransomware använder extremt långt offer-ID

ransomware

Diamond ransomware är namnet på en nyupptäckt stam av filkrypterande skadlig programvara. Diamond visar inga tecken på att tillhöra en större ransomware-familj.

Den nya Diamond ransomware krypterar nästan alla filer på målsystemet. Efter kryptering ändras filnamnen till en mycket lång sträng av slumpmässiga alfanumeriska tecken och "lika"-tecken, med tillägget ".diamond" efter strängen. Originalfilnamn och filtillägg förstörs helt, vilket gör det omöjligt att avgöra vad originalfilen var.

Ransomwaren lägger sina slumpmässiga krav i en vanlig textfil med namnet "HUR MAN ÅTERSTÄLLER KRYPTERADE FILER.TXT". Lösennotan släpps på systemets skrivbord. Det konstiga med denna ransomware är att offrets personliga ID-nyckel är en extremt lång sträng. De flesta ransomware-varianter använder en mycket kortare nyckel, och Diamonds offer-ID-nyckel är ett par hundra tecken lång.

Den fullständiga lösennotan lyder som följer:

ALL DINA DATA ÄR KRYPTAD MILITÄR KRYPTERING!

Ditt PERSONLIGA ID
[lång alfanumerisk sträng]

Om du vill skaffa en avkodare måste du betala!
Vi accepterar endast bitcoins!
Med din mail diamondprotonmail.com på proton dot me
vi kan dekryptera 2 filer bevis på !
skicka oss id som står skrivet i lösenbrevet !
skriv id som står i lösennotan!
Priset kommer att fördubblas på 72 timmar!

September 29, 2022
Läser in...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.