40 000 finländare möter potentiell virtuell utpressning

Ett annat framgångsrikt hack har lämnat konfidentiell information från tusentals utsatta för dåliga skådespelare. Den här gången påverkade attacken medicinska register över tusentals psykoterapipatienter i Finland.

De dåliga aktörerna bakom cyberattacken kunde komma åt och stjäla konfidentiell information och register om psykoterapisessioner från patienter från Finland. Den stulna informationen innehåller offrenas personnummer och deras riktiga adresser. Utlämnandet gjordes av en privatägd psykoterapeutisk institution i Finland.

Tack och lov innehåller posterna inte specifika diskussionsämnen med de drabbade patienterna, men de innehåller viss information som anses vara känslig.

En del av journalerna har redan läckt ut på den mörka banan. Finska myndigheter försöker för närvarande komma i kontakt med personer som drabbats av cyberattacken, som redan har blivit utsatta för utpressning.

Det totala antalet patientjournaler som använde psykoterapitjänster vid centret är cirka 40 000 och myndigheterna tror att de människor som potentiellt kan bli mål för utpressningsförsök kommer att öka betydligt och kan nå tiotusentals.

Utpressningen som mottagits av vissa offer inkluderar krav på Bitcoin-betalningar. Naturligtvis råder polisen alla berörda att inte samarbeta och ge efter för dessa krav och helt enkelt vidarebefordra e-postmeddelandena till myndigheterna tillsammans med en polisrapport.

Detta är naturligtvis den enda logiska handlingen, eftersom det inte finns någon garanti för att hackarna inte kommer att läcka och sälja informationen ändå, även om deras krav uppfylls.

Säkerhetsfrågorna vid den finska psykoterapiinstitutionen går tillbaka till slutet av 2018, då dåliga aktörer först fick tillgång till rekord. Företaget som driver centret vidtagit drastiska åtgärder och avskedade sin VD efter det blev klart att han tidigare hade täckt över ett dataintrång.

Olika finska myndigheter och institutioner har skapat en särskild webbplats för att hjälpa alla som påverkas av dataintrånget och utpressningen att hantera den situation de befinner sig i.

Liknande incidenter tjänar till att understryka betydelsen av digital säkerhet och de allvarliga konsekvenser som ett dataintrång kan få, särskilt när information som är känslig läcker ut.

November 2, 2020

Lämna ett svar