Jak utworzyć dysk resetowania hasła systemu Windows za pomocą dysku flash USB

Hasła są kamieniem węgielnym naszego bezpieczeństwa, ale tak ważne, jak są, zbyt łatwo o nich zapominamy, a powodem tego jest to, że zawsze jesteśmy proszeni o tworzenie złożonych i długich haseł, które są trudne do złamania i trudniejsze do zapamiętania. Co więc z tym zrobimy?

W tym artykule pokażę, jak utworzyć dysk resetowania hasła na dysku flash USB, który pomoże odzyskać utracone hasło, jeśli zapomnisz hasła do systemu Windows 10/8/7.

Jak utworzyć dysk resetowania hasła

Uwaga: To nie działa, jeśli komputer należy do domeny. W takim przypadku musisz skontaktować się z administratorem sieci.

 1. Włóż dysk flash USB do komputera, a następnie kliknij dysk flash prawym przyciskiem myszy i wybierz format.
 2. Kliknij przycisk Panel sterowania w menu Start, a następnie wybierz kartę Konta użytkowników. Znajdziesz tam link Utwórz dysk resetowania hasła.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora zapomnianego hasła.
 4. Wybierz Dalej i wybierz dysk flash USB z menu rozwijanego. Upewnij się, że jest to nowy dysk, ponieważ spowoduje usunięcie wszystkich informacji, jeśli używasz już istniejącego.
 5. Naciśnij Dalej, aby rozpocząć proces. Po zakończeniu kliknij ponownie przycisk Dalej, aby zakończyć procedurę.

Dysk resetowania hasła jest gotowy. Teraz pozwól mi wyjaśnić, jak możesz go używać.

 1. Jeśli wpiszesz nieprawidłowe hasło z ekranu logowania wystarczająco często, pojawi się opcja Resetuj hasło
 2. Kliknij opcję Resetuj hasło .
 3. Włóż dysk flash USB Resetowanie hasła, jeśli jeszcze go nie masz, i wybierz go z menu rozwijanego.
 4. Naciśnij Dalej , a pojawi się monit o wprowadzenie nowego hasła i potwierdzenie.
 5. Po potwierdzeniu hasła naciśnij Dalej i Zakończ .
 6. Po naciśnięciu przycisku Zakończ wprowadź nowe hasło i zaloguj się.
January 9, 2020

Zostaw odpowiedź