Plik i proces RSEngineSvc.exe

Rsenginesvc.exe to nazwa pliku i skojarzonego z nim procesu. W większości przypadków i wystąpień tego pliku będzie on częścią legalnego produktu antywirusowego firmy Reason Cyber Security.

W zdecydowanej większości przypadków proces ten będzie legalną „usługą silnika” używaną przez legalny produkt antywirusowy, jak sugeruje nazwa pliku. Istnieje kilka znaczników, które możesz sprawdzić, jeśli masz podejrzenia dotyczące pliku wykonywalnego.

Przede wszystkim upewnij się, że znajduje się w odpowiedniej lokalizacji - w folderze należącym do legalnego produktu antywirusowego. Jeśli plik rsEngineSvc.exe zostanie znaleziony w dziwnej lokalizacji, na przykład w folderze plików tymczasowych, może to być złośliwy plik, który używa nazwy legalnego procesu do maskowania swojej aktywności.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o takie procesy, ponieważ wiele złośliwych plików nadużywałoby nazw legalnych plików i procesów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do określonego pliku lub procesu, uruchom go za pomocą wybranego skanera antywirusowego.

November 23, 2022