Jak naprawić błąd „Nie udało się uwierzytelnić połączenia” w Minecraft

Wielu graczy Minecraft zgłosiło błąd „Nie udało się uwierzytelnić połączenia” podczas próby dołączenia do serwera Minecraft. Komunikat o błędzie blokuje graczom możliwość połączenia się z serwerem. Zwykle jest to wynikiem błędu w samym serwerze.

Ten konkretny błąd jest zwykle powodowany, gdy na serwerach Minecraft występują problemy lub połączenie internetowe jest niestabilne. Gracze muszą mieć stabilne połączenie, aby pomyślnie się zalogować i zagrać w swoją ulubioną grę. Oznacza to, że błąd może być spowodowany przez twoją stronę lub serwery Minecraft. Rzućmy okiem na możliwe rozwiązania po twojej stronie.

Rozwiąż błąd, włączając i wyłączając router internetowy

Czasami błąd nieudanego uwierzytelnienia połączenia występuje, gdy bufor internetowy, który został utworzony przez router, jest zatkany, co blokuje graczowi ustanowienie bezpiecznego połączenia z serwerami Minecraft. Uszkodzony bufor może również powodować przekroczenie limitu czasu połączenia. Musimy więc pozbyć się tej pamięci podręcznej, całkowicie wyłączając i wyłączając router internetowy. Oto jak to zrobić:

 1. Odłącz kabel routera internetowego od gniazda.
 2. Przytrzymaj przycisk zasilania z tyłu routera przez kilka sekund.
 3. Ponownie podłącz przewód zasilający i naciśnij przycisk zasilania.
 4. Poczekaj na przywrócenie dostępu do Internetu i sprawdź, czy błąd nadal występuje.

Uruchom ponownie program uruchamiający Minecraft

Czasami gra nie uruchamia się poprawnie, przez co niektóre pliki nie zostaną załadowane całkowicie lub wcale. Ten problem może również uniemożliwić grze nawiązanie połączenia ze światem. Oto jak ponownie uruchomić program uruchamiający:

 1. Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wybierz „Menedżer zadań” lub po prostu naciśnij kombinację klawiszy „Ctrl” + „Alt” + „Del” i wybierz opcję „Menedżer zadań” .
 2. Otwórz zakładkę „Procesy” i przewiń w dół i poszukaj czegoś z „Minecraft” w nazwie.
 3. Po znalezieniu właściwego procesu kliknij go i wybierz opcję „Zakończ zadanie” , aby go zamknąć.
 4. Zamknij Menedżera zadań.
 5. Uruchom ponownie program uruchamiający Minecraft.
 6. Spróbuj połączyć się z serwerem i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Użyj opcji bezpośredniego połączenia

Czasami zamiast łączyć się z listą serwerów, możemy użyć funkcji bezpośredniego połączenia w grze wieloosobowej, aby połączyć się z serwerem. Oto jak:

 1. Otwórz program uruchamiający Minecraft i przejdź do ekranu listy serwerów.
 2. Naciśnij opcję „Bezpośrednie połączenie” znajdującą się na dole ekranu.
 3. Wpisz „utknął. [Nazwa serwera] .net” w tej funkcji i kliknij „Połącz”.
 4. Poczekaj na nawiązanie połączenia i sprawdź, czy jesteś prawidłowo podłączony.
 5. Jeśli uda Ci się nawiązać połączenie, problem leży w programie uruchamiającym Minecraft, który w jakiś sposób uniemożliwia Ci połączenie się z listą serwerów.

Musisz użyć funkcji bezpośredniego połączenia, ponownie zainstalować grę lub poczekać, aż zostanie naprawiona.

Spróbuj zalogować się ponownie.

Czasami możesz nie być odpowiednio upoważniony do wejścia na serwer z powodu błędu. Wyloguj się i spróbuj zalogować się ponownie, aby sprawdzić, czy to naprawi błąd.

 1. Otwórz Launcher Minecraft i naciśnij opcję „Nazwa użytkownika” u góry.
 2. Naciśnij przycisk „Wyloguj się” i poczekaj, aż program uruchamiający się wyloguje.
 3. Wprowadź dane logowania użytkownika i zaloguj się ponownie na swoje konto Minecraft.
May 21, 2020

Zostaw odpowiedź