Euprotection.click przepycha reklamy przez wprowadzające w błąd ostrzeżenia

deceptive site browser hijacker

Podczas badania podejrzanych stron internetowych nasi eksperci wykryli fałszywą stronę internetową euprotection.click, której celem jest promowanie spamu i oszustw poprzez powiadomienia przeglądarki. Strona internetowa może również przekierowywać użytkowników do innych witryn, które mogą być potencjalnie niebezpieczne lub niewiarygodne. Zwykle dostęp do takich stron uzyskuje się za pośrednictwem linków przekierowania ze stron internetowych wykorzystujących nieuczciwe sieci reklamowe. Zachowanie takich nieuczciwych stron internetowych może się różnić w zależności od adresu IP lub lokalizacji użytkownika, co może mieć wpływ na zawartość prezentowaną na stronie internetowej.

Nasze dochodzenie wykazało, że euprotection.click uruchamiał zmodyfikowaną wersję znanego oszustwa, które fałszywie twierdzi, że subskrypcja antywirusowa użytkownika wygasła, a jego urządzenie jest zagrożone. Należy zauważyć, że to oszustwo nie jest w żaden sposób powiązane z rzeczywistym programem antywirusowym. Zazwyczaj takie treści są wykorzystywane do promowania niebezpiecznych i złośliwych aplikacji, a także niewiarygodnych i oszukańczych usług.

Ponadto euprotection.click prosi o pozwolenie na wyświetlanie powiadomień przeglądarki, które, jeśli zostaną przyznane, będą wyświetlać reklamy i powiadomienia promujące oszustwa, niebezpieczne oprogramowanie, a nawet złośliwe oprogramowanie.

Podsumowując, dostęp do stron takich jak euprotection.click może prowadzić do infekcji systemu, poważnych naruszeń prywatności, strat finansowych i kradzieży tożsamości. Dlatego konieczne jest unikanie takich stron internetowych i podejmowanie niezbędnych środków w celu ochrony przed powiadomieniami przeglądarki i nieuczciwymi sieciami reklamowymi.

Dlaczego wprowadzające w błąd witryny, takie jak Euprotection.click, stanowią zagrożenie dla Twojej prywatności i bezpieczeństwa?

Wprowadzające w błąd witryny, takie jak Euprotection.click, stanowią zagrożenie dla Twojej prywatności i bezpieczeństwa, ponieważ mają na celu promowanie oszustw i powiadomień przeglądarki o spamie, co może prowadzić do poważnych konsekwencji. Witryny te mogą przekierowywać odwiedzających do innych niewiarygodnych i niebezpiecznych witryn, a także mogą zachowywać się inaczej w zależności od adresu IP lub geolokalizacji odwiedzającego. Gdy użytkownicy odwiedzają takie witryny, mogą napotkać fałszywe twierdzenia, takie jak wygaśnięcie ich subskrypcji antywirusowej, co może skłonić ich do pobrania szkodliwych lub złośliwych aplikacji.

Ponadto strony te mogą prosić o pozwolenie na dostarczanie powiadomień przeglądarki, które, jeśli zostaną przyznane, mogą prowadzić do wyświetlania reklam promujących oszustwa internetowe, niewiarygodne oprogramowanie, a nawet złośliwe oprogramowanie. Konsekwencje interakcji z tymi powiadomieniami mogą obejmować infekcje systemu i poważne problemy z prywatnością, a także straty finansowe i kradzież tożsamości. Dlatego podczas przeglądania sieci należy zachować ostrożność i podjąć odpowiednie środki w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

March 17, 2023
Ładowanie...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.