Muhstik Malware: Botnätet som gör bra användning av brister

Vad är Muhstik Malware?

Muhstik malware är en typ av skadlig programvara, främst känd för sin förmåga att rikta in sig på Internet of Things (IoT)-enheter och Linux-baserade servrar. Muhstik, som först dokumenterades 2018, har blivit ökänt för att ha utnyttjat säkerhetsbrister för att infiltrera system. Skadlig programvara är uppkallad efter sin vana att maskera sig som legitima systemprocesser för att undvika upptäckt. Det har observerats i olika attackkampanjer, som utnyttjar kända säkerhetsbrister i webbapplikationer för att sprida och infektera nya värdar.

Vad gör Muhstik Malware?

Muhstik malware är mångfacetterad i sina skadliga aktiviteter. Dess primära funktioner inkluderar brytning av kryptovaluta och lansering av DDoS-attacker (Distributed Denial of Service). När den väl har infiltrerat ett system, bryter Muhstik kryptovalutor genom att kapa enhetens processorkraft, vilket avsevärt kan sakta ner systemet och öka elförbrukningen. Dessutom kan det översvämma riktade servrar med trafik, överväldigande dem och orsaka tjänsteavbrott. Denna dubbla funktionalitet gör Muhstik till ett mångsidigt och farligt hot mot infekterade system.

Hur Muhstik Malware sprids

Spridningen av Muhstik skadlig programvara är starkt beroende av att man utnyttjar kända säkerhetsbrister. Ett anmärkningsvärt exempel är utnyttjandet av CVE-2023-33246, en kritisk brist i Apache RocketMQ med en CVSS-poäng på 9,8. Denna sårbarhet tillåter fjärrangripare och oautentiserade angripare att exekvera godtycklig kod genom att manipulera RocketMQ-protokollinnehåll eller använda uppdateringskonfigurationsfunktionen. När angriparen får första åtkomst, kör de ett skalskript från en fjärrserver, som sedan laddar ner Muhstik-binären ("pty3"). Skadlig programvara säkerställer beständighet genom att kopiera sig själv till flera kataloger och modifiera filen /etc/inittab för att starta om automatiskt vid systemstart.

Vad Muhstik Malware vill ha

Det primära målet med Muhstik skadlig kod är att samordna infekterade enheter i ett botnät. Detta botnät kan sedan användas för olika otrevliga syften, såsom brytning av kryptovaluta och DDoS-attacker. Genom att behärska beräkningsresurserna för många enheter kan Muhstik generera betydande intäkter genom brytning av kryptovaluta. Dessutom kan botnätet starta kraftfulla DDoS-attacker, som kan störa onlinetjänster, orsaka ekonomisk skada och användas som ett medel för utpressning.

Vad attackerar Muhstik Malware?

Muhstik riktar sig till ett brett utbud av enheter, med särskilt fokus på IoT-enheter och Linux-baserade servrar. Dessa mål väljs ofta ut på grund av deras höga sårbarhet och utbredda användning. Skadlig programvara utnyttjar säkerhetsbrister i webbapplikationer och tjänster för att få första åtkomst. Apache RocketMQ, till exempel, har nyligen varit ett mål på grund av dess kritiska säkerhetssårbarhet. Muhstiks förmåga att samla in systemmetadata och flytta lateralt över säkert skal (SSH) utökar dess räckvidd ytterligare inom infekterade nätverk.

Förebyggande åtgärder

För att förhindra Muhstik malware-infektioner krävs ett proaktivt förhållningssätt till cybersäkerhet. Här är några viktiga åtgärder:

  1. Regelbundna uppdateringar : Se till att all programvara, särskilt webbapplikationer och serverprogramvara som Apache RocketMQ, uppdateras till de senaste versionerna. Patchar för kända sårbarheter bör appliceras omedelbart för att förhindra utnyttjande.
  2. Nätverkssegmentering : Segmentering av nätverk kan begränsa spridningen av skadlig programvara inom en organisation. Genom att isolera kritiska system minskar du risken för sidorörelse av illvilliga aktörer.
  3. Stark autentisering : Implementera starka autentiseringsmekanismer, såsom multi-factor authentication (MFA), för att skydda åtkomst till känsliga system. Detta minskar risken för obehörig åtkomst genom komprometterade autentiseringsuppgifter.
  4. Övervaka och granska : Övervaka regelbundet system för ovanlig aktivitet och granskningsloggar för tecken på kompromiss. Tidig upptäckt kan hjälpa till att mildra effekterna av en infektion.
  5. Säkerhetsprogramvara : Använd omfattande säkerhetslösningar som inkluderar upptäckt av skadlig programvara, system för intrångsdetektering (IDS) och brandväggar. Dessa verktyg kan ge ett extra lager av försvar mot skadlig programvara som Muhstik.
  6. Användarutbildning : Informera användare om farorna med skadlig programvara och nödvändigheten av att följa säkerhetspraxis. Nätfiske och social ingenjörskonst är ofta använda tekniker för att uppnå initial åtkomst.

Genom att förstå Muhstik malware och implementera dessa förebyggande åtgärder kan organisationer avsevärt minska risken för infektion och skydda sina system från detta mångsidiga och ihållande hot.

June 7, 2024
Läser in...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.