Ransomware Attack täpper stora amerikanska bränsleledningar

ransomware gas pipe line

Efter en ransomware-attack som påverkade nätverket av Colonial Pipeline måste USA tillgripa nödprotokoll för att hålla östkusten försedd med bränsle. Transportdepartementet gav kommersiella bränsletankfartyg nödkrafter för att transportera bränsle med landets vägnät för att undvika förlamande brist.

Colonial Pipeline är den enhet som levererar nästan hälften av den totala mängd flytande bränsle som behövs för den amerikanska östkusten. Företaget hade sin rörledningsdrift avbruten efter en lömsk ransomware-attack.

Bränsleföretaget släppte ett uttalande under helgen och sa att dess rörledningsaktiviteter för närvarande måste sättas i bero efter en cyberattack som ägde rum i slutet av föregående arbetsvecka. Colonial Pipeline drog ett antal av sina system och undernätverk offline för att undvika ännu större skador och ytterligare spridning av ransomware som användes i attacken.

Den självpåtagna systemavstängningen innebär att rörledningsåtgärder också måste ställas in för tillfället. Bränsleföretaget har tagit ett cybersäkerhetsföretag ombord och de hyrda experterna gör en utredning om händelsen.

Företaget uppgav också att alla lämpliga statliga myndigheter har underrättats om attacken och att företaget för närvarande fokuserar på att återställa sin normala verksamhet.

Säkerhetsexperter med säkerhetsföretaget Axio som observerar situationen är fortfarande inte säkra på om den operativa stoppningen av rörledningen berodde på faktiska skador på ransomware som tvingade den, eller om det var ett resultat av att Colonial var extremt försiktig med att innehålla ransomware och skyddssystem. som ännu inte var infekterade.

Andra experter spekulerade i att de dåliga aktörerna bakom attacken kanske inte har insett hur exakt Colonials nätverksstruktur var inställd och avstängningen kan ha varit en försiktighetsåtgärd, om drift- och informationsteknologisystemen för bränsleföretaget inte var tillräckligt separerade.

Threatpost gav ytterligare inblick i den eskalerande globala situationen med ransomware och citerade en 150-procentig ökning av antalet ransomware-attacker under perioden 2020. Otillräcklig nätverkssegmentering och den ofta sammankopplade karaktären hos information och operativa nätverk är de viktigaste drivkrafterna bakom stora operationella avbrott i liknande attacker.

I de fall där de två nätverken är nära sammanflätade kan de dåliga aktörerna bakom attackerna ofta snabbt infektera operationskritiska nätverk och orsaka mycket större problem.

När det gäller bränslesituationen i den amerikanska östen citerade BBC oljemarknadsanalytikern Gaurav Sharma, som förutser allvarliga problem med raffinaderilagringskapacitet och allmän leverans till större städer, såvida inte Colonial Pipeline-nätverket börjar fungera normalt mycket snart.

May 10, 2021
Läser in...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.