PINEFLOWER Mobil skadlig programvara

PINEFLOWER är namnet på en familj av mobila malware-varianter som är associerad med en iransk avancerad aktör för ihållande hot som tros vara sponsrad av staten.

En forskargrupp med säkerhetsföretaget Mandiant publicerade nyligen en detaljerad rapport om skadlig programvara. Rapporten lyfter fram PINEFLOWER som ett betydande hot som har en rik och fullt utrustad uppsättning skadliga funktioner.

PINEFLOWER påverkar Android-enheter och kan logga och spela in telefonsamtal, fånga ljud genom enhetens mikrofon och både läsa och skicka ut textmeddelanden. Utöver detta kan PINEFLOWER utföra ett antal filmanipulationer på den infekterade enheten. Skadlig programvara kan både läsa, ta bort, ladda ner och ladda upp filer från en komprometterad Android-enhet.

Slutligen kan skadlig programvara slå på och av både Bluetooth och Wi-Fi.

Eftersom PINEFLOWER inte är en enda stam av skadlig programvara, kan dessa funktioner variera mellan befintliga varianter.

Övervaknings- och spioneringsmöjligheterna hos PINEFLOWER gör det till ett betydande hot som kan leda till stora integritetsproblem för ägaren av en infekterad enhet.

September 16, 2022
Läser in...

Cyclonis Backup Details & Terms

The Free Basic Cyclonis Backup plan gives you 2 GB of cloud storage space with full functionality! No credit card required. Need more storage space? Purchase a larger Cyclonis Backup plan today! To learn more about our policies and pricing, see Terms of Service, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.

Cyclonis Password Manager Details & Terms

FREE Trial: 30-Day One-Time Offer! No credit card required for Free Trial. Full functionality for the length of the Free Trial. (Full functionality after Free Trial requires subscription purchase.) To learn more about our policies and pricing, see EULA, Privacy Policy, Discount Terms and Purchase Page. If you wish to uninstall the app, please visit the Uninstallation Instructions page.