Digital distansering och dess inverkan på din virtuella säkerhet

Med Covid-19-pandemin långsammare, men ändå mycket relevant och påverkar alla aspekter av det dagliga livet, kastas termen "social distansering" mycket. Ansvaret att göra vårt bästa för att hålla oss säkra och hålla andra säkra kan också utvidgas till att omfatta den digitala världen.

När säkerhetsexperter talar om digital distansering hänvisar de vanligtvis till att använda bästa praxis och vidta alla försiktighetsåtgärder i ett försök att minimera risken för cyberattacker på anslutna enheter, oavsett om det finns hemma eller på kontoret.

Under de senaste åren har allmänheten blivit alltmer medveten om vikten av cybersäkerhet, inte bara på kontorsytan utan också hemma. Nyheter om förödande cyberattacker och cyberlösen i miljoner dollar gör rundorna nästan varje vecka. Med den massiva övergången mot att arbeta hemifrån blir människor mer medvetna om behovet av robust säkerhet för sitt hemnätverk och för att följa god cybersäkerhetspraxis.

Chansen är stor att din hemdator nu interagerar mer och mer med organisationer och företag som du kan utsätta för potentiell risk om ditt eget system är infekterat, vilket speglar den verkliga situationen med Covid-19-pandemin. I den meningen liknar digital distansering också distansering i verkliga livet. Huvudskillnaden är att fokus ligger på att minimera den potentiella risken för ditt eget hemnätverk och dator när det gäller cyberattacker och skadlig kod som potentiellt kan använda ditt system som en språngbräda för att sprida sig vidare.

Vad kan du göra för att träna digital distansering?

Det finns ett antal åtgärder och steg som kan vidtas för att begränsa exponeringen för skadlig kod och dåliga aktörer och göra ditt hemnätverk så säkert som möjligt.

Använd en anti-malware-svit

Nuvarande anti-malware-sviter som är så fullt utrustade som möjligt och inkluderar inte bara antivirus utan även anti-ransomware, realtidsdetektering och heuristiska funktioner är en nödvändighet för alla enheter som är anslutna till Internet.

Använd starka, komplexa lösenord

Även om vissa tjänster försöker genomdriva god praxis när det gäller användarlösenord finns det fortfarande många som använder sin kattens namn eller deras favoritflingor från barndomen och deras födelseår som sitt lösenord. Enkeltordslösenord eller lösenord som består av få tecken i allmänhet, även om det finns siffror i mixen, är mycket lätta att sköta dessa dagar, med algoritmer som kan generera och prova tusentals lösenord varje sekund.

Det bästa sättet att generera ett starkt lösenord är att ha betydande teckenlängd, med de flesta tjänster som rekommenderar åtminstone 11 tecken och kombinera stora och små bokstäver, siffror och specialsymboler i samma lösenord för att göra enkel brute-forcing nästan omöjlig .

Överväg att använda en VPN-tjänst

Att använda en VPN-tjänst (virtual private networking) är en av de enklaste och mest effektiva sakerna du kan göra när det gäller att öva digital distansering. VPN maskerar både din inkommande och utgående trafik och döljer din riktiga plats och systemets IP-adress. Det betyder att dåliga skådespelare som försöker spåra dina handlingar och kontakter online kommer att få mycket svårare. VPN-tjänsterna som erbjuds online kan vara gratis eller prenumerationsbaserade, med de senare med några extra förmåner och lite extra skydd.

Var försiktig och använd ditt sunt förnuft

Inget antal säkerhetsappar kan ersätta din egen sunt förnuft och ditt personliga omdöme när du tittar på ett e-postmeddelande eller en webbsida. Gör en vana att alltid sväva över alla länkar och kontrollera webbadressen de hänvisar till i din webbläsares statusfält. Håll dig borta från oönskade e-postmeddelanden, särskilt de som försöker skrämma dig eller lovar dig belöningar som du aldrig tjänat eller lagt in en dragning för.

Digital säkerhet utvecklas tillsammans med Covid-19-situationen över hela världen. Att hålla sig uppdaterad och före de digitala hoten kan vara en utmaning, men det är ett ansvar som alla måste möta och ta på allvar.

September 15, 2020

Lämna ett svar